Social Education, Business & Jobs สำหรับงานด้าน BILLING, HRMs, ERP, CRM & MRP ประมวลผลในลักษณะ Dynamic Distributed & Co-operative Computing ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Home Page Natural Account Natural Business Natural E-Account Natural E-Business Natural E-Commerce Natural Service Natural Download ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง # ซื่อสัตย์ รอบรู้ และ สมดุล
Facebook : roongroj @ natural.co.th

Product
• Home
• Security Mode
- Natural Billing
- Natural E-Billing
- Natural X-Billing
• Cross Platform
- JiniSoft Billing
- JiniSoft E-Billing
- JiniSoft X-Billing
• Desktop Mode ( ถูก & ดี )
- Telephone Billing
- Telephone E-Billing
- Telephone X-Billing
• Consulting on Facebook
• Download E-Book & Software


Tool Tip
• โครงสร้างโปรแกรม Natural
- โครงสร้าง File ของโปรแกรม
- Protocol ในการติดต่อกับ PABX
• อัตราค่าบริการ
- โครงสร้าง และ การแก้ไข RATE
   > รหัสพื้นที่ ( Location )
   > ผู้ให้บริการ ( Operator )
   > เบอร์ขึ้นต้น ( Access Code )
   > เบอร์ปลายทาง ( Dial Number )
   > อัตราค่าบริการ ( Rate Charge )
- สายนอกเป็น Mobile Phone
- อัตราค่าบริการของ Tie Line
• การกำหนด Configuration
- กฏการ Upgrade โปรแกรม 9.7
- กฏการ Upgrade โปรแกรม 9.8
- การติดตั้งโปรแกรม สำหรับ Cisco


E-Business Solutions
• Introduction
• ERP / E-Resource
Enterprise Resource Planning
- Financial
- Front Office
- Manufacturing
- Human Resource
- Accounting Format
- Relation Diagram
- Transaction Diagram
- Customer Relation Management
• EBP / E-Business
Enterprise Business Planning
• ECP / E-Commerce
Enterprise Commerce Planning
• EIP / E-Intellignece
Enterprise Intelligence Planning
• High-Speed Cluster OODB


  Next Step by
Flutter & Dart


Telephone E-Biling รุ่น 12.0+ ( Enterprise 2021 )


        แนวทางการ Export / Import ข้อมูลจาก C++ ไปยังมาตราฐษน XML ใหม่ ของ Microsoft Office หลังปี 2010 มี 2 วิธี คือ พัฒนาต่อง่าย ๆ ด้วย C++/CLI เรียก C# OpenXML ผ่าน .NET Framework แต่ประมวลผลช้าเหมือน .NET

        Natural จึงเลือกอีกวิธี คือ ย้าย C++ MFC ในส่วน Graphic User Interface ซึ่งพัฒนามาตลอด +25 ปี มาเป็น Microsoft Fluent Design System หรือ WinUI 3.0 2021 ทำงานใน Sandbox บน Universal Windows 10 ร่วมกับ Office OpenXML ซึ่งเป็น C# Open Source ของ Microsoft เพื่อปลอดภัยจาก Virus, Spyware, Ransomware หรือ Hacking ได้ 100%

        โดยลูกค้าที่ซื้อ Telephone E-Billing รหัสสินค้า BX0XX สามารถย้ายไปเป็น Natural Billing หรือ JiniSoft Billing รหัสสินค้า 1X0XX พร้อม Upgrade Software จาก ...ฟรี 5 ปี เปลี่ยนมาเป็น ...ฟรี ตลอดชีพ ( ตามเงื่อนไขการ Upgrade License ไม่เกินปี ...ฟรี ถ้าราคาเท่ากัน หรือ จ่ายเฉพาะส่วนต่าง, หากเกินปี หลักค่าเสื่อมปีละ 20% หรือ หากเกิน 3 ปี Upgrade License เป็น ...รุ่นไหนก็ได้ Discount 50% ในจำนวน Account เท่าเดิม )Standard Edition

Develop by  Microsoft Visual C++ 2015

Run On Microsoft Windows 7, 10 & Server 2012, 2016, 2019จำนวน Account
รหัสสินค้า

Desktop Mode


ค่าลิขสิทธิ์

Desktop App


Consulting or

Maintenance / Year

125 B1001 / 11001 5,000 10,000
250 B1002 / 11002 10,000 15,000
375 B1003 / 11003 15,000 20,000
500 B1004 / 11004 20,000 25,000

1,000 B1010 / 11010 30,000 30,000
2,000 B1020 / 11020 60,000 60,000
3,000 B1030 / 11030 90,000 90,000
4,000 B1040 / 11040 120,000 120,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,000 Account ( Extension / Employee )
Desktop Application ( พัฒนาด้วย Visual C++ ทำงานบน Microsoft Windows Platform )

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • OODB Engine รุ่น 1.10 : Object-Oriented DataBase

  ทำงานเร็วกว่า App @ พัฒนาบน SQL Server มากกว่า 1,000 เท่า

 • พัฒนา Graphic User Interface ด้วย Visual C++ กับ Microsoft Foundation Class Library

  Computer ขั้นต่ำ CPU 1 GMz RAM 4 GB สำหรับ Microsoft Windows 7, 8, 10 & 2012, 2016, 2019

 • คิดค่าบริการโทรศัพท์ แยกตาม Location ของ แต่ละสายนอก & ประเภทการโทร ( พร้อมกัน หลาย ๆ สูตร )

 • รองรับ Centralized Telephone Billing รวบรวมข้อมูลโทรศัพท์แตกต่างกัน พร้อม ๆ กัน ไม่เกิน 128 PABX

  ผ่าน TCP/IP, File หรือ RS-232 สำหรับ Interoperation กับ Multi-PABX / IP Phone / Voice Over IP พร้อมกันDynamic Web Built-in Application

 • ไม่ได้ทำงานร่วมกับ Web Server

  เพื่อง่ายต่อ การติดตั้ง และ Maintenance

  รองรับ Dynamic Web ด้วย HTML4, CSS2 & JavaScript

 • Real-Time Report on Browser ( Dynamic Query & Option )

  Multiple Connect ( พร้อมกัน ได้ ...ไม่เกินจำนวน License ของ Windows )

  พัฒนา Web Server แบบฝั่งตัว ไว้ใน Application เพื่อง่ายต่อ Maintenance

  ทำงานร่วมกับ Web Browser : Safari, Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer
Professional Edition

Develop by  Microsoft Visual C++ 2015

Run On Microsoft Windows 7, 10 & Server 2012, 2016, 2019จำนวน Account
รหัสสินค้า

Desktop Mode


ค่าลิขสิทธิ์

Desktop App


Maintenance หรือ

Customize / Year

125 B2001 / 12001 10,000 20,000
250 B2002 / 12002 20,000 30,000
375 B2003 / 12003 30,000 40,000
500 B2004 / 12004 40,000 50,000

1,000 B2010 / 12010 60,000 60,000
2,000 B2020 / 12020 120,000 120,000
3,000 B2030 / 12030 180,000 180,000
4,000 B2040 / 12040 240,000 240,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,000 Account ( Extension / Employee )
Desktop Application ( พัฒนาด้วย Visual C++ ทำงานบน Microsoft Windows Platform )

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • เพิ่ม Mapping เพื่อเปลี่ยน Access Code ของแต่ละ Trunk

 • เพิ่มการคิดค่าบริการ แยกตาม Access Code ของแต่ละ Trunk

 • เพิ่ม Automatic Print Slip \ Page หรือ Real-Time Text Export

 • เพิ่ม Schedule Report เพื่อ Send E-Mail ได้ทั้งแบบ ทำทันที และ อัตโนมัติ

 • เพิ่ม Dynamic Analysis หรือ Business Intelligence ทั้ง กราฟแท่ง & กราฟเส้น

  หรือ Save File เป็น Word RTF, Excel, PDF & Text File ( CSV & Tab Delimited )

  เพิ่ม Compare Reports เปรียบเทียบระหว่าง เดือน, ไตรมาศ, สรุปยอดประจำปี & ย้อนหลัง 12 เดือน 12 ปี

  พร้อม Dynamic Query ปรับเปลี่ยน Condition ต่าง ๆ หรือ Zoom Record แล้ว Update การแสดงผลทันที
Client / Server Edition  

Develop by  Microsoft Visual C++ 2015

Run On Microsoft Windows 7, 10 & Server 2012, 2016, 2019จำนวน Account
รหัสสินค้า

Desktop Mode


ค่าลิขสิทธิ์

Client / Server


Maintenance หรือ

Customize / Year

125 B4001 / 14001 20,000 30,000
250 B4002 / 14002 40,000 50,000
375 B4003 / 14003 60,000 70,000
500 B4004 / 14004 80,000 90,000

1,000 B4010 / 14010 120,000 120,000
2,000 B4020 / 14020 240,000 240,000
3,000 B4030 / 14030 360,000 360,000
4,000 B4040 / 14040 480,000 480,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,000 Account ( Extension / Employee )
Desktop Server Application ( Desktop ทำงานผ่าน Socket พร้อม ๆ กัน ไม่เกินจำนวน Account )

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • Multi-Monitor ( Real-Time Record & Traffic )

  เพื่อติดตาม Real-Time Record ของแต่ละ แผนก หรือ สาขา

  ด้วย Security ระดับ Field & Record ตาม Human Relation

 • แต่ละ Client มี Cache Management เพื่อลด Data Transfer ช่วย Server ประมวลผล

  แต่ละ Client สามารถ Dynamic Query หรือ เปลี่ยน Condition ได้อย่างอิสระจาก Server

  และ รองรับข้อมูลมหาศาล Big Data รวมถึงเป็น Real-Time Backup & Mirror ระหว่างกันLast update : January 08, 2020 08:00 ( Thailand )


Java and all Java-based are trademarks of Oracle Corporation.

Apple, Mac, iMac, iPhone, iPod and iPad are trademarks of Apple, Inc.

Windows, .NET or all Microsoft-based are trademarks of Microsoft Corporation.Natural Technology

Copyright @ 1990 - 2020   Mr. Roongroj Rojanapo ( )

สำนักงาน ณ. บางแสน   89/1 ถนนข้าวหลาม ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130E-mail : roongroj @ naturalsoft.com   ( NaturalSoft @ Facebook & Line )

Mobile : 061 914-4199