AI, Big Data & Data Science สำหรับ Natural ERP, Open Source Home Page Natural Account Natural Business Natural E-Account Natural E-Business Natural E-Commerce Natural Service Natural Download ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง # ซื่อสัตย์ รอบรู้ และ สมดุล
Facebook : roongroj @ natural.co.th

Telephone Billing
Telephone
- Special Billing
- Natural Billing
- Natural E-Billing
- Natural X-Billing
Cross Platform
- JiniSoft Billing
- JiniSoft E-Billing
- JiniSoft X-Billing
Universal Windows
- Universal Billing
- Universal E-Billing
- Universal X-Billing
Consulting on Facebook
Download E-Book & Software


E-Business Solutions
Introduction
ERP / E-Resource
Enterprise Resource Planning
- Financial
- Front Office
- Manufacturing
- Human Resource
- Accounting Format
- Relation Diagram
- Transaction Diagram
- Customer Relation Management
EBP / E-Business
Enterprise Business Planning
ECP / E-Commerce
Enterprise Commerce Planning
EIP / E-Intellignece
Enterprise Intelligence Planning
High-Speed Cluster OODB

แผนงาน Upgrade Billing เบอร์บ้าน 10 Digits


 1. ตามประกาศ กสทช ลง ราชกิจจานุเบกษา จะเปลี่ยน "หมายเลขโทรศัพท์บ้านจาก 9 หลัก" เป็น 10 หลัก

  โดยโทรศัพท์บ้านทั้งหมด น่าจะเปลี่ยนมาขึ้นต้นด้วยเบอร์ 01 แล้วตามด้วยเลขหมายเดิม แต่ต้องรอหมายกำหนดการที่แน่นอน เช่น การเปลี่ยนเบอร์ขึ้นต้นด้วย 02 จาก เบอร์บ้าน - เบอร์พื้นฐาน - กรุงเทพมหานคร มาเป็น เบอร์มือถือ เพราะ Natural Billing สามารถ Recalcurator ได้ ( น่าจะเริ่ม ในวันที่ 1 กันยายน 2568 )

  เช่น 02 XXX-YYYY จาก เบอร์บ้าน จะเปลี่ยนเป็น 012 XXX-YYYY

  แล้วหลังจากนั้น ...เบอร์ 02 YYYY-XXXX จะกลายเป็น เบอร์มือถือ 2. วันที่ 16 เมษายน 2567 ครบรอบการจัดตั้ง 20 ปี JiniSoft Corporation และ 30 ปี Natural Technology

  จึงถือโอกาศดี สำหรับลูกค้า ที่ซื้อ Software Billing หรือ Upgrade Billing License ตั้งแต่ พฤษภาคม 2567 สามารถ Download Rate & Software เพื่อ Upgrade เพื่อรองรับ "เบอร์บ้าน 10 หลัก ...ได้ฟรี" หลังทราบหมายกำหนดการ จาก กสทช ...ที่แน่นอนชัดเจนแล้ว 3. จากปัญหาเศรษฐกิจปัจจุบัน น่าจะมีลูกค้า Upgrade Billing มากกว่า 1,000 ราย

  เนื่องด้วยมี ลูกค้าซื้อ Natural Billing ปีละ 200 - 300 ราย ในช่วงก่อนทำรัฐประหาร 2557 และ ลูกค้าส่วนใหญ่ใช้งานมา 10 - 20 ปี โดย ...ไม่เคย Upgrade Software ( คาดว่า มีลูกค้าทั้งหมด มากกว่า +3,000 ราย หากรวมส่วนของ Freeware และ การละเมิดลิขสิทธิ์ มากกว่า +5,000 ราย )


  • จึงมี ความคุ้มค่า ในการปรับปรุง Natural Billing ครั้งใหญ่

   - เปลี่ยน MFC มาเป็น wxWidgets เพิ่ม Internet & Document Functions

      พร้อม Python Script สำหรับ Client \ Server รองรับ AI & Data Science

   - เพิ่ม JiniSoft Billing ด้วย Qt / C++ เพื่อปรับปรุง UI / UX ให้สวยงามขึ้น

      และ Flexibility ของ Functions ต่าง ๆ ด้วย JavaScript & Python Script

   - เพิ่ม Universal Billing ด้วย Visual C++ ทำงานร่วมกับ Visual C# .NET

      เพื่อทำงานร่วมกับ Microsoft Power Platform เช่น AI, Excel Pivot ฯลฯ


 4. Natural Billing & E-Billing ย้ายจาก C/C++ MFC มาเป็น C/C++ wxWidgets Cross-Platform

  - เนื่องจาก Microsoft Foundation Class Library แทบจะหยุดพัฒนา...ไม่เพิ่ม New Functions ตั้งแต่ปี 2000 โดย Microsoft มุ่งเน้นไปพัฒนา Microsoft .NET Framework ในขณะ ...คู่แฝด wxMFC, wxWindows หรือ wxWidgets Cross-Platform รองรับตั้งแต่ Windows XP จนถึง Windows 11 รวมถึง Server 2022 / 2025

  - ตลอดเวลา +10 ปี พวกเราพยายามเพิ่ม New Function ด้วย Microsoft C++/CLI .NET แต่เนื่องจากตัวแทนจำหน่าย PABX ส่วนใหญ่ มีความสามารถด้าน Computer แค่ระเดียวกับ Users ทั่วไป จึง ...ไม่สามารถติดตั้ง Microsoft .NET หรือ อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ ( การย้ายมาเป็น wxWidgets จึงมีความใกล้เคียง MFC เดิม ที่พัฒนามาตั้งแต่ 2536 และ สามารถเพิ่ม New Functions ต่าง ๆ ได้อีกมาก )

  - รวมทั้ง Natural กำลังพัฒนา C/C++ ERP Open Source ร่วมกับ wxWidgets Open Source เน้น Compatible กับ Odoo ERP, Open Source จึงต้องการพัฒนา Natural Billing ไปในทิศทางเดียวกับ Natural ERP ในการ Open Source ส่วนของ Python Source Code เพื่อทำงานร่วมกับ AI & Data Science 5. ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ ทั้ง ลูกค้า ...ทราบ และ ไม่ทราบ

  - ยุคแรก ๆ ตัวแทนจำหน่าย PABX สั่งซื้อ Natural Billing ไปบวกราคา 10 - 20 เท่า

     หลังประกาศ "ราคาส่ง" ใน Website จนมาถึงปัจจุบัน การบวกราคา ...เหลือ 2 - 5 เท่า

     ดังนั้น "การลดราคา" เพื่อแก้ปัญหา "การละเมิดลิขสิทธิ์" จึง ...ไม่เกิดประโยชน์ใด ๆ

  - ตลอดช่วง 30 ปี มี "ตัวแทน" ละเมิดลิขสิทธิ์ Natural Billing ซื้อชุดเดียว แต่ติดตั้งหลาย Site จำนวนมาก

  - ปกติ Software ทั่วโลก อนุญาติลง Computer เพียงเครื่องหนึ่ง การย้าย Computer ต้องซื้อ Software ใหม่

              ช่วงแรก ๆ Natural เน้นขายปลีก แต่กลับถูกตัวแทนจำหน่าย PABX กลั่นแกล้ง "สั่งหยุดส่งข้อมูล" แต่เพื่อความสบายใจของลูกค้า เราจึงเปลี่ยนมาเน้นขายส่ง ให้ ตัวแทนจำหน่าย PABX แทน แต่ ส่วนใหญ่ Engineer เหล่านี้ มีความรู้ด้าน Computer น้อยมาก ๆ เราจึงต้องให้ Natural Billing ทำงานแบบ Flexibility มากที่สุด เพื่อประสิทธิภาพ ในการบริการหลังการขาย แต่กลับเป็นช่องทางการละเมิดลิขสิทธิ์ของตัวแทนจำหน่าย PABX เราจึงต้องลด Flexibility ให้น้่อยลงตามลำดับจนมาถึงปัจจุบัน 6. ความแตกต่างจาก คู่แข่ง ในสาย Telephone Billing อื่น ๆ

  - Data ของ Telephone Billing มากกว่า Accounting 10 - 1,000 เท่า

  - Software ทั่วโลกมักจะพัฒนาด้วย SQL Script รวมถึง Telephone Billing ทั่วไป

  - ทำให้ Software ขนาดใหญ่ ๆ ทั่วโลก รวมถึง Telephone Billing ต้องการ Administrator ในระดับผู้เชียวชาญด้าน DataBase ซึ่ง Engineer ของ ตัวแทนจำหน่าย PABX ส่วนใหญ่ ...ไร้ความสามารถในด้านนี้ คู่แข่ง จึง "ขายส่ง" ถูก ๆ กว่า Natural ประมาณ 50% แต่เก็บ Maintenance รายปีแทน ซึ่งมีปัญหาง่าย ๆ อยู่แล้ว )

              เนื่องจาก โจทย์แรกของเราต้องพัฒนา AI หรือ Expert Systems เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้โทรศัพท์ เพื่อลด Error ของ Telephone Billing 30 - 50% อันเนื่องมาจาก ...ไม่มี Confirm Signal จาก ชุมสายโทรศัพท์ ( Line Revert ) ให้เหลือ ...ไม่เกิน 10% เพื่อแก้ปัญหาให้ Hotel & Apartment ต่าง ๆ

              เราจึงจำเป็นต้องเริ่มพัฒนา Object-Oriented DataBase เป็น Native Query ตั้งแต่ปี 2536 คล้าย ๆ Microsoft LINQ Style ในปี 2548 หัวใจสำคัญของ C# .NET มาจนถึงปัจจุบัน ทำงานเร็วกว่า SQL Script มากกว่า 1,000 เท่า ( รวมถึง ตัวแทนจำหน่าย PABX เลือกใช้ Computer คุณภาพต่ำ ๆ แต่กลับโทษ ...แต่ Natural Billing เราจึงต้องพัฒนา "ระบบซ่อมแซมตนเอง" แก้ปัญหาต่าง ๆ จาก Hardware )

  - ทำให้ Natural Billing ทำงานแบบ Real-Time Processing ยาวนาน 10 - 20 ปี โดย ...ไม่มีปัญหา & ลูกค้า ส่วนใหญ่ ...ไม่ต้องซื้อ Maintenance รายปี ( Telephone Billing ทั่วไป เป็น Bath Processing เพราะทำงานช้า จึง ...ไม่สามารถทำ Data Analysis ในแบบ Real-Time Query เหมือน Natural Billing สามารถปรับเปลี่ยน Condition ต่าง ๆ แล้ว Query แสดงผล Report ต่าง ๆ ได้ทันที )


            ตั้งแต่ปี 2532 ขณะผมเรียน วิศวะคอม ปี 2 บางมด ผมออกมารับจ้าง R&D พัฒนา PABX ขนาด 2,048 เลขหมาย ได้สำเร็จ เป็น …คนแรกของไทย แต่บริษัทบอกลูกค้าว่า นำเข้ามาจาก Japan ( ผมออกมาหาทุน เพื่อไปทำวิจัย VLSI Project เนื่องจากคณะณาจารย์ ใน VSLI Lab ได้ทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศหมด โดย Project ปี 4 ผมออกแบบ Chip ด้าน ALU จนเป็น DSP ด้วยเทคโนโลยีเดียวกับ 80286 แต่มีประสิทธิภาพ …มากกว่า ทำงานเร็วกว่า 4 เท่า )

            จนปี 2535 ขณะผมทำงานบริษัทรุ่นพี่ลาดกระบัง เพื่อดูแล PABX กระป๋อง ของ ศิษย์เก่าจุฬาฯ ลูกค้ามีปัญหา โต้เถียงกับลูกห้อง เพราะสายนอก …ไม่มี Line Reverse จึง …ไม่มีสัญญาณยืนยันการโทรจากชุมสาย ทำให้ Telephone Billing มี Error 30 - 50% ผมจึงพัฒนา AI วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้โทรศัพท์ เพื่อลด Error ให้เหลือ 3 - 5%

            ต่อมาบริษัทรุ่นพี่ลาดกระบัง ขอนำไปจำหน่ายให้ลูกค้า ทำให้ยอดขาย PABX กระป๋อง เพิ่มขึ้นจากเดือนละ 4 ชุด มาเป็น 80 ชุด ทำให้ยอดขาย NEC ตกต่ำ จน NEC Japan ต้องยกเลิกตัวแทนจำหน่ายหลักเดิม มาเปิดบริษัทเอง ในประเทศไทย …แทน ( แต่บริษัทรุ่นพี่ลาดกระบัง …ไม่จ่ายค่าลิขสิทธิ์ตามสัญญา ผมจึงออกมาทำธุรกิจ จำหน่าย Telephone Billing ให้กับ PABX ทุกรุ่น ที่ …จำหน่ายในประเทศไทย เพื่อหาทุน R&D ต่อ )ทุกวันนี้ สายนอก …โทรออก ส่วนใหญ่ ก็ …ไม่มี Line Reverse

ไม่มีสัญญาณยืนยันจากชุมสาย ต่างก็มีปัญหา Error 30 - 50 % เหมือนเดิม

แต่ลูกค้า …ไม่รู้ จนกระทั่งติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้ง ๆ ผู้ขายระบบโทรศัพท์ ...รู้ดีอยู่แล้วเราแบ่ง Telephone Billing เป็น 3 กลุ่ม คือ

 • Natural Billing เป็น Low-cost สำหรับ Standard Fuction เดิม ที่ …ไม่มีพัฒนาต่อแล้ว แต่ยังมีประสิทธิภาพสูง โดยพวกเราจะ Support ทั้ง Rate & Software สามารถ Download ไป Upgrade ได้ …ฟรี อย่างน้อย 1 ปี

  • สำหรับ บริษัท …ที่ซื้อ Low-cost ถูก ๆ ควรเหมาะกับ PABX ตลาดล่าง ยิ่ง PABX แพง ๆ แต่ซื้อ Software ถูก ๆ แล้วจะมาขอขยายระยะเวลาให้เรา Support มันก็เอาเปรียบกันเกินไป ( ที่สำคัญ ตัวแทนคิดค่า Service กับ ลูกค้าทุกปี >> เราจึงช่วยได้ แค่ ...ให้ราคาพิเศษ 1 ใน 3 ของค่าลิขสิทธิ์ปัจจุบัน สำหรับการย้ายเครื่อง ใน Software รุ่นเดิม หรือ 50% สำหรับการ Upgrade เป็น Software รุ่นปัจจุบัน พร้อมขยายเวลา Support ตามระยะเวลาของแต่ละรุ่น แต่จะเอาฟรี ๆ ไม่ได้ ครับ )

  • Support หมายถึง ระยะเวลาการช่วยเหลือจากผู้ผลิต เพื่อให้ Software สามารถทำงานได้อย่างปกติ ตามมาตราฐานของ Software ก่อนมีการซื้อขาย ( ไม่ใช่ Service ในการบริการต่าง ๆ ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า หรือ อาจต้องซื้อ Service จากผู้ผลิตเพิ่ม เพื่อปรับเปลี่ยนแก้ไข หากระบบแตกต่างจากมาตราฐานเดิม ยกเว้นลูกค้าหรือตัวแทนซื้อ Service จากผู้ผลิตมาก่อนหน้าแล้ว )

  • ปกติ บัญชี มีการหลักค่าเสื่อมปีละ 20% ดังนั้นเพื่อคงไว้ซึ่งการ Support จากผู้ผลิต พร้อมสามารถ Download ไป Upgrade ได้ทั้ง Rate & Software ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ก็ควรจะจ่ายค่า Support ปีละ 20% ของค่าลิขสิทธิ์ แยกต่างหากจากค่า Service ( ด้วยเหตุนี้ ราคา Subscription ทั่วโลก จึงมีราคาประมาณ ปีละ 25% หรือ เดือนละ 2.5% ของค่าลิขสิทธิ์เดิม )

  • ในกรณี ลูกค้า หรือ ตัวแทนบางราย ...ที่ซื้อบริการ จาก Natural Technology หรือ JiniSoft Corporation ต่อเนื่อง เราจะรวมค่า Support อยู่ในค่า Service อยู่แล้ว พร้อม Upgrade ให้เป็น Software รุ่นปัจจุบันอยู่เสมอ ครับ

 • Natural E-Billing เป็น Enterprise Fuction ในการพัฒนาและปรับปรุง ให้รองรับ CDR/SMDR Fromat ของ PABX รุ่นใหม่ ๆ พร้อมรองรับ Requirements ใหม่ ๆ อยู่เสมอ โดยพวกเราจะ Support ทั้ง Rate & Software สามารถ Download ไป Upgrade ได้ …ฟรี อย่างน้อย 3 ปี

 • Natural X-Billing เป็น Exclusive Fuction เน้นการพัฒนาและปรับปรุง ให้รองรับ Special Requirements เฉพาะบางองค์กรใหญ่ ๆ ที่ SME ทั่วไป …ไม่ได้ใช้งาน โดยพวกเราจะ Support ทั้ง Rate & Software สามารถ Download ไป Upgrade ได้ …ฟรี อย่างน้อย 3 ปี


รูปแบบการจัดจำหน่าย
 • สมัยแรก ๆ เรามีทีม Sales และ Support ของเราเอง แต่ติดปัญหาว่า วิศวกร ดูแลระบบ PABX ไม่ค่อยมีความรู้ ไม่ค่อยให้ความร่วมมือ แต่ชอบ …โยนปัญหาต่าง ๆ โทษแต่ Telephone Billing บางรายถึงขั้นกลั่นแกล้ง ปิดระบบการส่งข้อมูล เพื่อความสบายใจของลูกค้า ทำให้ผมต้องจำใจเปลี่ยนมาขายส่งแทน

  • เมืองไทย …ส่วนใหญ่ มีแต่วิศวกร …ห่วย ๆ ความรู้ แค่หางอึ่ง ทุกวันนี้ ส่วนใหญ่ทำได้แค่ ช่วย Sales ขาย หากติดตั้งลึก ๆ ต้องให้ต่างชาติ Remote มาจากต่างประเทศ แต่กลับชอบโยนความผิดให้คนอื่น ๆ

  • โดยเฉพาะ ศาสตราจารย์ & คณะณาจารย์ รวมถึง Dogtor ใน สภาวิศวกร …ห่วย ๆ ที่ปล่อยให้ สายชาร์จ DC ทำให้คนตายได้ ( รวมถึงช่วยปกป้องวิศวกร ปล่อยให้คานทับคนตาย อ้างอุบัติเหตุสุดวิสัย แบบ …ไร้ความผิด บ่มเพราะนิสัยเสีย …ไร้ความรับผิดชอบ )

 • แต่ปัญหา คือ ระยะห่างระหว่าง ผมผู้ผลิต กับ ลูกค้า มีมากขึ้นจนแทบ …ไม่เคยคุยกันเลย ตัวแทนพูดอะไรก็ได้เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง ( แต่ก็ โชคดี บริษัทใหญ่ ๆ บังคับตัวแทนต้องมาซื้อของผม ยกเว้นบริษัท …ที่มี คอรัปชั่นสูง ก็ขึ้นอยู่กับ Connection เป็นหลัก )

 • วงการโทรศัพท์ คือ จุดเริ่มต้น …ของ เชื้อโรคคอรัปชั่น ในประเทศไทย เริ่มจากการผูกขาดของ TOT หรือ องค์การโทรศัพท์ ในยุค …ที่ มีสายโทรศัพท์น้อยมาก ๆ ใครอยากได้ต้องจ่ายใต้โต๊ะ เบอร์ละ 20,000 - 50,000 บาท ในยุคช่วงปี 2530 ทำให้ธุรกิจวงการโทรศัพท์ มีแต่คอรัปชั่น ( แม้แต่ คู่แข่ง Telephone Billing ในยุค 2537 - 40 เขาจ่ายเงินใต้โต๊ะ ให้ Salse 20% ของ ตัวแทนจำหน่าย แต่สุดท้ายก็ผ่ายแพ้ ออกจากวงการโทรศัพท์ไป ทุนวันนี้ก็มีคู่แข่งหน้าใหม่ เข้ามาเรื่อย ๆ แล้วก็ล้มตายหายไป )

 • เนื่องจากผมเป็น บริษัทเล็ก ๆ รวมถึง Product ใช้งานง่าย ๆ แทบ …ไม่มีปัญหา ใคร ๆ ก็ Support ได้ ผมจึงแทบ …ไม่ได้ Connection กับ ลูกค้าตรง ๆ ตัวแทนจะใส่ร้ายผมอย่างไรก็ได้ หากพวกเขา …ไม่ได้ดังใจ แม้จะเป็นปัญหาของพวกเขาเอง แม้พวกเขาจะเลือก Computer ห่วย ๆ มาให้ลูกค้า พอเกิดปัญหาก็มาโทษ Billing บังคับ ให้ผมต้อง Support จนผมต้องพัฒนา Software ตัวแรกของโลก …ที่ ซ่อมแซมตนเอง ได้ ทั้ง ๆ ผม …ไม่เคยได้ค่าบริการจากลูกค้าเลย ( จากสมัยก่อน Computer อายุ 7 - 10 ปี ปัจจุบันหากประกอบในไทย จะเหลืออายุใช้งานเพียง 1 - 3 ปี )

  • เคยมีบริษัทยักษ์ใหญ่ ด้าน Telecom ของไทย จะเสมอ Real-Time Billing ของผมให้ TOT แต่เขาขอ 70% และ ให้ผมรับผิดชอบทั้งหมด ( ผม …ไม่โง่ เหมือน บริษัทเกาหลี ถูกหลอกครับ )ยุคแรก ๆ ตัวแทนบริษัทใหญ่ ๆ รับ Telephone Billing ผมไป …บวก 10 - 20 เท่า

จนยุค WebSite เราประกาศราคาผ่านเวป จึงเหลือ 3 - 5 เท่า แต่บางราย …ไม่พอใจ

แม้ปัจจุบัน Size เล็ก ๆ บางรายซื้อไป 2,500 บาท ขายปลีก 25,000 บาท กลับทิ้งลูกค้า • เช่น PTT สำนักงานใหญ่ เดิม พี่โอ สั่งซื้อ Telelphone Billing ประมาณช่วงก่อน 2540 โดยรวบรวมข้อมูลจาก 40 สาขาทั่วประเทศ ในราคาส่งตัวแทน แต่ให้ผม Customized เพิ่มเติม ถือเป็นอีก 1 ในโอกาสของผม ในการเข้าบริษัทใหญ่ ๆ รวมถึงทางทีมงาน PTT ดูแลเองตลอดมา

  • จนประมาณปี 2555 มีการซื้อเพิ่ม เพื่อใช้กับ Cisco CallManager โดยรับจากผมประมาณ 1.5 แสนบาท จ่ายตัวแทนผม Support ประมาณ 5 หมื่นบาท โดยตัวแทนบอกผมว่า ถึงมือลูกค้ามากกว่า +5 แสนบาท ( แต่เวลา CDR/SMDR Format มีปัญหา กลับ …ไม่ซื้อ Service จากผม แต่บีบบังคับให้ผม Service ฟรี ๆ )

  • ก่อนวิกฤต COVID พี่โอ กลับมาทำงาน ณ. หน่วยงานเดิมก่อนปลดเกษียณ สั่งซื้อ Telephone Billing จากผม เพื่อให้ผมไป Upgrade และ แก้ปัญหาเดิมทั้งหมด รวม 10,000 เลขหมาย ในราคา 1 ล้านบาท ถูกกว่า …ผมขายส่งให้ตัวแทนอีก โดยผมต้อง Customized ใน Log Format ของ Cisco อยู่ประมาณ 6 เดือนจนสำเร็จ ถึงจะมีการสั่งซื้อ ( แล้วผมก็ขยายให้เป็น 20,000 เลขหมาย พร้อมพัฒนา Printer Billing แถมเพิ่ม ให้ในภายหลัง )

 • ทาง Cisco ประเทศไทย ให้ผมช่วย Customized ตั้งแต่ Cisco CallManager รุ่น 4.0 สมัยยังเป็น Log File แท้ ๆ ต้องนำ หลาย ๆ Record มารวมเป็น Record เดียว แม้ปัจจุบัน รุ่น 14.0 จะรวมเป็น Record เดียวแล้ว แต่หาก Function ซับซ้อน ก็ต้องวิเคราะห์ จากการนำหลาย ๆ Record มาเปรียบเทียบกัน …เหมือนเดิม

  • ทำให้มีเฉพาะ Natural Billing รองรับ Cisco CallManager มากที่สุด & ดีที่สุด ด้วยพลังของ C/C++ และ OODB : Object Oriented DataBase ทำงานเร็วกว่า SQL มากกว่า 1,000 เท่า ที่มีเพียง 1 เดียวในโลก

 • ตลอดระยะเวลา 30 ปี ผมจะ …ไม่ยอมร่วม Lock Spec หรือ ร่วมคอรัปชั่น กับ ตัวแทนเจ้าใด เพราะทุกคนคือตัวแทนของผม ใครใคร่ค้า …ก็ค้า ( แต่หากมีอะไรให้ผมช่วยลูกค้าได้ ผมก็ยินดี เพราะ ลูกค้า คือ ผู้มีพระคุณของผม โดยเฉพาะองค์กรใหญ่ ๆ ที่ กำหนด Spec หรือ บังคับ ให้ตัวแทนมาซื้อกับผม )

 • ที่สำคัญกว่า แม้จะมี กฏหมายป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์แล้ว แต่ตัวแทนจำหน่ายระบบโทรศัพท์ ก็ยังมีการละเมิดสิทธิ์อย่างมโหฬาร >> ซื้อแค่ Site เดียว แต่เอาไปใช้หลายสาขา พอลูกค้า …ไม่ได้การ Support ที่ดี ก็มาชวนให้ผมฟ้องร้องตัวแทนจำหน่าย แต่พอลูกค้าได้สมใจ ลูกค้า …ก็ถีบหัวผมส่ง ( เมืองไทย นี่ …เอาเปรียบกันจริง ๆ )ทำให้ ผมต้องเพิ่ม ...ระบบป้องกันการละเมิดสิทธิ์

บังคับ Softwase ใหม่ ๆ ลิขสิทธิ์ผูกกับ Hardware อย่างเด็ดขาด

หากเลือก Computer ห่วย ๆ หรือ ติดตั้ง ในสภาพแวดล้อม …ห่วย ๆ

จน Computer เสีย ...ก็ต้องซื้อ Software ใหม่ แต่อาจได้ราคาพิเศษ

ตัวแทน จะมาขอติดตั้งใหม่ ...ฟรี ๆ บังคับ Service ...ฟรี ๆ ไม่ได้แล้วครับ

จะ Copy ตัว Backup มาใช้เครื่องใหม่ …ไม่ได้แล้ว ต้องทำงาน ที่ …เครื่องเดิม เท่านั้นครับ

ต้องเสียค่าบริการ หากอยู่นอกเวลาประกัน พร้อม Upgrade เป็น ปัจจุบัน เพื่อเราบริการลูกค้าได้ • ปัจจุบัน ผมย้ายมาพัฒนา Odoo ERP เน้นเปลี่ยน New Architectture เพื่อแก้จุดอ่อน และ ปัญหาต่าง ๆ โดยสร้าง New Source Code โดยจำหน่าย ERP ตรง ๆ กับ ลูกค้าทั่วโลก เข็ดขยาด …ไม่อยากมีตัวแทนอีกแล้ว ( แต่ผมยัง Support ลูกค้าเก่า ๆ ผู้มีพระคุณ เสมือนให้ทุน R&D กับผม …ตามเดิม หากลูกค้ายังอยู่ในเงื่อนไขระยะเวลารับประกัน หรือ จ่ายค่าบริกาต่าง ๆ กับผมอยู่ แต่ผมจะ …ไม่มีการยอมให้บังคับต้องบริการฟรี ๆ อีกแล้วครับ )

 • เช่น PTT ทั้ง สำนักงานใหญ่ และ PTT GC ระยอง กำลังจะซื้อบริการให้ผมเข้าไปทำงานเพิ่มเติม หรือ Shin Corp พึ่งซื้อ Upgrade ตรง ๆ จากผม ฯลฯ
Last update : May 05, 2024 10:00 ( Thailand )


Odoo ERP, Open Source are trademarks of Belgian Odoo S.A.

Apple, Mac, iMac, iPhone, iPod and iPad are trademarks of Apple, Inc.

Windows, .NET or all Microsoft-based are trademarks of Microsoft Corporation.Natural Technology

Copyright @ 1990 - 2023   Mr. Roongroj Rojanapo ( )

18/81 หมู่ 9 หมู่บ้านบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110E-mail : roongroj @ naturalsoft.com   ( NaturalSoft @ Facebook & Line )

Mobile : 061 914-4199