Social Education, Business & Jobs สำหรับงานด้าน BILLING, HRMs, ERP, CRM & MRP ประมวลผลในลักษณะ Dynamic Distributed & Co-operative Computing ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Home Page Natural Account Natural Business Natural E-Account Natural E-Business Natural E-Commerce Natural Service Natural Download ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง # ซื่อสัตย์ รอบรู้ และ สมดุล
Facebook : roongroj @ natural.co.th

Cybersecurity
• Home
• Network Log
- Natural Logger
• Cross Platform
- JiniSoft Logger


Telephone Billing
• Telephone
- Special Billing
- Natural Billing
- Natural E-Billing
- Natural X-Billing
• Cross Platform
- JiniSoft Billing
- JiniSoft E-Billing
- JiniSoft X-Billing
• Universal Windows
- Universal Billing
- Universal E-Billing
- Universal X-Billing
• Consulting on Facebook
• Download E-Book & Software


Tool Tip
• โครงสร้างโปรแกรม Natural
- โครงสร้าง File ของโปรแกรม
- Protocol ในการติดต่อกับ PABX
• อัตราค่าบริการ
- โครงสร้าง และ การแก้ไข RATE
   > รหัสพื้นที่ ( Location )
   > ผู้ให้บริการ ( Operator )
   > เบอร์ขึ้นต้น ( Access Code )
   > เบอร์ปลายทาง ( Dial Number )
   > อัตราค่าบริการ ( Rate Charge )
- สายนอกเป็น Mobile Phone
- อัตราค่าบริการของ Tie Line
• การกำหนด Configuration
- กฏการ Upgrade ตั้งแต่ รุ่น 9.7
- กฏการ Upgrade ตั้งแต่ รุ่น 9.8
- การติดตั้งโปรแกรม สำหรับ Cisco


E-Business Solutions
• Introduction
• ERP / E-Resource
Enterprise Resource Planning
- Financial
- Front Office
- Manufacturing
- Human Resource
- Accounting Format
- Relation Diagram
- Transaction Diagram
- Customer Relation Management
• EBP / E-Business
Enterprise Business Planning
• ECP / E-Commerce
Enterprise Commerce Planning
• EIP / E-Intellignece
Enterprise Intelligence Planning
• High-Speed Cluster OODB


  Next Step by
Flutter & Dart


Telephone X-Billing รุ่น 18.0 ( Real-Time & Exclusive 2024 )


        Download upgrade Rate & Software ...ฟรี 3 ปี


        เพิ่ม Internet Fuction ต่าง ๆ รวมถึงรองรับ ข้อมูล CDR, SMDR หรือ Log ต่าง ๆ ผ่าน REST API

        เน้นพัฒนา Client / Server ผ่าน TCP/IP รองรับ Redundancy, Load Balancing & High Availability

        โดยต้องเปลี่ยน UI ทั้งหมด มาเป็น C# 12 รวมทั้งปรับปรุง Processing ทั้งหมด มาเป็น Native C/C++ 20

        Save Report ต่าง ๆ เป็น PDF File พัฒนาด้วย PdfSharpCore และ Document File ต่าง ๆ ด้วย OpenXML

        เพิ่มความสามารถ Real-Time Web และ TCP/IP Protocol ต่าง ๆ บน Desktop Application ด้วย NetCoreServerNatural X-Billing 2024
Standalone หรือ Server Application Desktop Client / Server Edition
Natural X-Billing, Professional Edition

Develop Billing Software by  Microsoft Visual C++ 2022

Run On Microsoft Windows 7, 10, 11 & Server 2016, 2019, 2022


บริการ Remote Maintenance ต่าง ๆ ผ่าน Any Desk หรือ Zoom ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ( ในเวลาราชการ )

บริการ Customized ปรับปรุงเพิ่มเติม CDR / SMDR ( Call Detail Records / Station Message Detail Recording )

จำนวน Account รหัสสินค้า
ค่าลิขสิทธิ์

Desktop App


Maintenance on Side

และ Customize / Year

125 E2001 - -
250 E2002 - -
375 E2003 50,000 50,000
500 E2004 60,000 60,000

1,000 E2010 80,000 80,000
2,000 E2020 160,000 90,000
3,000 E2030 240,000 100,000
4,000 E2040 360,000 110,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,000 Account ( Extension / Employee )Desktop Application ( พัฒนาด้วย Visual C++ และ Visual C# ทำงานบน Microsoft Windows Platform )

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • OODB Engine รุ่น 18.0 : Object-Oriented DataBase

  ทำงานรวดเร็วกว่า MySQL มากกว่า 1,000 เท่า

 • เพิ่มการคิดค่าบริการ แยกตาม Access Code ของแต่ละ Trunk

 • เพิ่ม Automatic Print Slip \ Page หรือ Real-Time Text Export

 • เพิ่ม Mapping เชื่อม Trunk เพื่อ Cross Newtorking ระหว่าง PABX

  เพื่อเชื่อโยงข้อมูกการใช้โทรศัพท์ ข้าม Networking หลาย ๆ Record

  ของแต่ละ PABX มาประมวลผลร่วมกันเสมือนรวมเป็น Record เดียวกัน

  และ อ้างอิงข้อมูลย้อนกลับ เพื่อตรวจสอบปัญหาต่าง ๆ ด้วย Object Chains

 • เพิ่ม Advanced Analytics หรือ Business Intelligence ทั้ง กราฟแท่ง & กราฟเส้น

  และ Schedule Report เพื่อ Send E-Mail ได้ทั้งแบบ ทำทันที และ อัตโนมัติ ตามกำหนดเวลา

  หรือ Schedule Save File เป็น Excel File, Pivot Automation, Word RTF, PDF File & Text File ฯลฯ

  สามารถ Compare Reports เปรียบเทียบยอดสรุป แยกเป็น ราย เดือน, ปี & ย้อนหลัง 12 เดือน 12 ปี

  สามารถ Dynamic Query ปรับเปลี่ยน Condition หรือ Zoom Record แล้ว Update แสดงผลได้ทันที

 • พัฒนาด้วย Visual C++ ร่วมกับ Visual C# และ WinForms, OpenXML, PdfSharp บน Microsoft .NET 8.0

  Computer ขั้นต่ำ CPU 4 Core RAM 8 GB สำหรับ Microsoft Windows 7, 10, 11 & Server 2016, 2019, 2022

 • รองรับ Centralized Telephone Billing รวบรวมข้อมูลโทรศัพท์หลากหลาย Format พร้อม ๆ กัน ไม่เกิน 32 PABX

  ผ่านทาง File, TCP/IP หรือ RS-232 สำหรับ Interoperation กับ Multi-PABX, IP Phone หรือ VOIP แล้วประมวลผลทันที

 • คิดอัตราค่าบริการโทรศัพท์ แยกตาม Location ของ แต่ละสายนอก หรือ ประเภทการโทร ( พร้อม ๆ กัน หลากหลายสูตร )Dynamic Web Built-in Application

 • ไม่ได้ทำงานร่วมกับ Web Server

  เพื่อง่ายต่อ การติดตั้ง และ Maintenance

  รองรับ Dynamic Web ด้วย HTML4, CSS2 & JavaScript

 • Real-Time Report on Browser ( Dynamic Query & Option )

  Multiple Connect ( พร้อมกัน ได้ ...ไม่เกินจำนวน License ของ Windows )

  พัฒนา Web Server แบบฝั่งตัว ไว้ใน Application เพื่อง่ายต่อ Maintenance

  ทำงานร่วมกับ Web Browser : Safari, Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer<
Natural X-Billing, Client / Server Edition

Develop Billing Software by  Microsoft Visual C++ 2022

Run On Microsoft Windows 7, 10, 11 & Server 2016, 2019, 2022


บริการ Remote Maintenance ต่าง ๆ ผ่าน Any Desk หรือ Zoom ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ( ในเวลาราชการ )

บริการ Customized ปรับปรุงเพิ่มเติม CDR / SMDR ( Call Detail Records / Station Message Detail Recording )

จำนวน Account รหัสสินค้า
ค่าลิขสิทธิ์

Client / Server


Maintenance on Side

และ Customize / Year

125 E4001 60,000 50,000
250 E4002 80,000 60,000
375 E4003 100,000 70,000
500 E4004 120,000 80,000

1,000 E4010 160,000 100,000
2,000 E4020 320,000 120,000
3,000 E4030 480,000 140,000
4,000 E4040 640,000 160,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,000 Account ( Extension / Employee )Desktop Server Application ( Desktop ทำงานผ่าน Socket พร้อม ๆ กัน ไม่เกินจำนวน Account )

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • เพิ่ม Multi-Monitor ( Real-Time Record )

 • แต่ละ Client มี Cache Management เพื่อลด Data Transfer ช่วย Server ประมวลผล

  แต่ละ Client สามารถ Dynamic Query หรือ เปลี่ยน Condition ได้อย่างอิสระจาก Server

  และ รองรับข้อมูลมหาศาล Big Data รวมถึงเป็น Real-Time Backup & Mirror ระหว่างกัน

 • ทำงานร่วม ( Auto Import \ Export ) กับ LDAP \ Active Directory แต่ต้องมีการ Approve ก่อน

  รวมทั้งมีผลให้ Client \ Server สามารถ Automatic Single Logon ผ่าน LDAP \ Active Directory

 • เพิ่มการคิดอัตราค่าบริการแยกตาม Extension ( คล้าย ๆ ชุมสายโทรศัพท์มือถือ แยกตาม Promotion )

 • เพิ่มการคิด "ลำดับส่วนลด" ตามค่าบริการหรือปริมาณการใช้โทรศัพท์ แต่ละกลุ่มสายนอก ( Trunk Goup )

 • Client / Server ผ่าน Dynamic Object & Binary Protocol บน TCP / IP หลาย ๆ สาขา หลาย ๆ Desktop พร้อมกันLast update : January 01, 2024 08:00 ( Thailand )


Java and all Java-based are trademarks of Oracle Corporation.

Apple, Mac, iMac, iPhone, iPod and iPad are trademarks of Apple, Inc.

Windows, .NET or all Microsoft-based are trademarks of Microsoft Corporation.Natural Technology

Copyright @ 1990 - 2023   Mr. Roongroj Rojanapo ( )

18/81 หมู่ 9 หมู่บ้านบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110E-mail : roongroj @ naturalsoft.com   ( NaturalSoft @ Facebook & Line )

Mobile : 061 914-4199