Social Education, Business & Jobs สำหรับงานด้าน BILLING, HRMs, ERP, CRM & MRP ประมวลผลในลักษณะ Dynamic Distributed & Co-operative Computing ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Home Page Natural Account Natural Business Natural E-Account Natural E-Business Natural E-Commerce Natural Service Natural Download ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง # ซื่อสัตย์ รอบรู้ และ สมดุล
Facebook : roongroj @ natural.co.th

Cybersecurity
• Home
• Network Log
- Natural Logger
• Cross Platform
- JiniSoft Logger


Telephone Billing
• Telephone
- Special Billing
- Natural Billing
- Natural E-Billing
- Natural X-Billing
• Cross Platform
- JiniSoft Billing
- JiniSoft E-Billing
- JiniSoft X-Billing
• Universal Windows
- Universal Billing
- Universal E-Billing
- Universal X-Billing
• Consulting on Facebook
• Download E-Book & Software


Tool Tip
• โครงสร้างโปรแกรม Natural
- โครงสร้าง File ของโปรแกรม
- Protocol ในการติดต่อกับ PABX
• อัตราค่าบริการ
- โครงสร้าง และ การแก้ไข RATE
   > รหัสพื้นที่ ( Location )
   > ผู้ให้บริการ ( Operator )
   > เบอร์ขึ้นต้น ( Access Code )
   > เบอร์ปลายทาง ( Dial Number )
   > อัตราค่าบริการ ( Rate Charge )
- สายนอกเป็น Mobile Phone
- อัตราค่าบริการของ Tie Line
• การกำหนด Configuration
- กฏการ Upgrade ตั้งแต่ รุ่น 9.7
- กฏการ Upgrade ตั้งแต่ รุ่น 9.8
- การติดตั้งโปรแกรม สำหรับ Cisco


E-Business Solutions
• Introduction
• ERP / E-Resource
Enterprise Resource Planning
- Financial
- Front Office
- Manufacturing
- Human Resource
- Accounting Format
- Relation Diagram
- Transaction Diagram
- Customer Relation Management
• EBP / E-Business
Enterprise Business Planning
• ECP / E-Commerce
Enterprise Commerce Planning
• EIP / E-Intellignece
Enterprise Intelligence Planning
• High-Speed Cluster OODB


  Next Step by
Flutter & Dart
การ Upgrade ให้เป็น Office หรือ Apartment

 • เข้ารหัสผ่าน กด Ctrl + I ( User, Password : Technical )

 • กด Ctrl + U เพื่อ upgrade โปรแกรมเป็น -9-0-- หรือ -B-0-- สำหรับ Business แล้วกด OK

 • กด Ctrl + U เพื่อ upgrade โปรแกรมเป็น -8-0-- หรือ -A-0-- สำหรับ Apartment แล้วกด OK

 • ออกจากโปรแกรม ...แล้วเข้าโปรแกรมใหม่


กฏการ Upgrade มาเป็น ตั้งแต่ รุ่น 9.8 - 600 เฉพาะโปรแกรมที่ซื้อตั้งแต่ปี 2010

 • File License ก่อน รุ่น 9.8 - 590 => Natural.LICENSE

 • File License หลัง รุ่น 9.8 - 600 => LICENSE.Natural

 • ตั้งแต่ รุ่น 9.8 - 600 หากไม่พบ LICENSE.Natural จะ แปลง ข้อมูลจาก Natural.LICENSE มาให้ อัตโนมัติ

 • จะเกิด ปัญหา สำหรับ วิศวกร หรือ ช่างผู้ให้บริการ ใช้ Software สลับไป ...สลับมา ระหว่าง รุ่น เก่า - ใหม่

  • ต้องหา ...ผู้มีความรู้ ด้าน File Management มาดำเนิน ...แก้ปัญหา

  • สำหรับ ผู้ที่ลาก Mouse เป็นอย่าเดียว ...ไม่สามารถ แก้ปัญหานี้ได้กฏการ Upgrade มาเป็น ก่อน รุ่น 9.8 - 590 เฉพาะโปรแกรมที่ซื้อตั้งแต่ปี 2004
กฏการ Upgrade โปรแกรม รุ่น 9.8


คำเตือน : วิธีง่าย ๆ เพียง 3 บรรทัด ...หากยังไม่เข้าใจ แสดงว่าความรู้ยังไม่พอ

กรุณาอย่าทำ ...หาคนอื่นเข้ามาดำเนินการแทน และไม่ต้องโทรถาม ถึงโทรก็ทำไม่ได้ผู้ใช้โปรแกรม รุ่น 9.7, 9.8, 9.9 & 10 เดิมอยู่แล้ว ...สามารถลง ทับ C:\NATURAL เดิม ได้ทันที

ผู้ใช้โปรแกรม รุ่น 4.0 - 9.6 สามารถ Upgrade มาเป็นรุ่น + 9.8 ขึ้นไป เพียงให้ข้อมูลเดิม ...มาอยู่ที่ C:\BILLING

แล้วโปรแกรมตั้งแต่ รุ่น + 9.8 จะ Convert ข้อมูลเดิม จาก C:\BILLING ไปยัง C:\NATURAL ที่มันทำงานอยู่ให้ อัตโนมัติ

                    หมายเหตุ : หากมีปัญหา แสดงว่ายังไม่เข้าใจ Configuration หรือมีปัญหา File Management ของ Systems

                                     ไม่จำเป็นต้องโทรมาเพื่อถามวิธีแก้ปํญหา เพราะพวกเรา ...ไม่เห็น Config ทั้งหมด

                                     รวมทั้งงานของพวกเราเป็นเฉพาะ การค้าส่ง ไม่ได้ให้บริการกับลูกค้าโดยตรง

                                     ดังนั้นขอให้ Zip มาทั้ง Folder ทั้งเก่า และใหม่ พร้อมแจ้ง Serial ID และ ปัญหา ตามความเข้าใจ

                                     รวมถึง Requirement มาที่ E-Mail : roongroj @ naturalsoft.com

                                     ขอบคุณครับกฏการ Upgrade จากรุ่น 4.0 - 9.6 มาเป็นรุ่น 9.8 - 590 เฉพาะโปรแกรมที่ซื้อตั้งแต่ปี  2004

 1. กรุณาออกจากโปรแกรมเดิม ก่อนการ Upgrade

 2. ข้อมูลเดิมทั้งหมด ...มาอยู่ที่ C:\BILLING

 3. นำโปรแกรมที่ Download มา Unzip ลง Folder ที่ชื่อ C:\NATURAL 4. ผู้ซื้อโปรแกรมก่อนปี 2004 ต้องนำ File License เดิมไป Upgrade เป็น NATURAL.LICENSE มาลงที่ C:\NATURAL

  หากซื้อ หรือเสียค่าบริการ Upgrade หลังปี 2004 โปรแกรม จะ Upgrade มาเป็น NATURAL.LICENSE ให้ อัตโนมัติ 5. สร้าง Folder : C:\NATURAL\BACKUP แล้ว Copy Text File ( ???-MM2010.TXT ) เฉพาะของปี 2010

  จาก C:\BILLING\BACKUP ของ Folder เดิมไว้ มาใส่ที่ C:\NATURAL\BACKUP


  หมายเหตุ : หาก Text File อยู่ในรูป ???-MM10.TXT ต้อง Rename ให้อยู่ในรูป ???-MM2010.TXT 6. เริ่มเข้าโปรแกรม และตรวจสอบการติดตั้งโปรแกรมใหม่ทั้งหมด

  • Login ( User, Password : Technical )

  • เข้า Menu : ระบบ -> Data Commnunication เพื่อตรวจสอบการ Connect กับ PABX ( ตามคู่มือ หน้า 22 )

   • Avaya ให้เปลี่ยน SMDR FORMAT ใหม่ เพื่อความสมบูรณ์ในการทำงาน

   • SIEMENS รุ่นใหญ่ ถ้าเปลี่ยนมาใช้ SMDR FORMAT : HiPATH 4000 จะสมบูรณ์ที่สุด

  • เข้า Menu : การโทร -> เปลี่ยนอัตราค่าบริการ เพื่อตรวจสอบอัตราค่าบริการ ( ตามคู่มือ หน้า 44 )

  • ตั้งแต่รุ่น 9.5 - 300 จะคิดค่าบริการแยกแต่ละสายนอก  ดังนั้นให้ตรวจสอบ รหัสชุมสาย ของแต่ละสายนอก ( ตามคู่มือ หน้า 40  ) หรือ Mark ทุกสายนอก เข้า Menu : แก้ไข -> เปลี่ยนรหัสชุมสาย ตามความต้องการ
   รหัสชุมสาย แยกออกเป็น 3 ส่วน

   • จังหวัด หรือ รหัสพื้นที่ ที่ติดตั้งระบบโทรศัพท์ ( หรือพื้นที่การบริการ )

    กรุณาอ่านรายละเอียด @ http://www.natural.th/product/location.html

   • ผู้ให้บริการ หรือ Operator

    กรุณาอ่านรายละเอียด @ http://www.natural.th/product/operator.html

   • โปรโมชั่น ของผู้ให้บริการ ในการคิดค่าบริการ

    กรุณาอ่านรายละเอียด @ http://www.natural.th/product/accesscode.html

   • THAI-TOT.1 -> ชุมสาย TOT คิดค่าบริการ 3, 6, 9 บาท / นาที รวมทั้ง Y-TEL 0.50 - 1.50 บาท / นาที
   • THAI-TOT.2 -> ชุมสาย TOT คิดค่าบริกา 2 บาท / นาที ค่าบริการรายเดือน ๆ ละ 200 บาท
   • THAI-TOT.3 -> ชุมสาย TOT คิดค่าบริการ 3, 1.5 บาท / นาที ( สูตราคำนวณที่ 3, 4 )
   • THAI-TURE.1 -> ชุมสาย TA คิดค่าบริการ 3, 6, 9 บาท / นาที รวมทั้ง TA-1234
   • THAI-AIS.1 -> ชุมสาย AIS คิดค่าบริการ 1.8 บาท / นาที ( สูตราคำนวณที่ 6 )
   • THAI-DTAC.1 -> ชุมสาย DTAC คิดค่าบริการ 2.0 บาท / นาที ( สูตราคำนวณที่ 7 )
   • THAI-TMOVE.1 -> ชุมสาย ORANGE คิดค่าบริการ 1.0 บาท / นาที ( สูตราคำนวณที่ 8 )
   • THAI-TMOVE.2 -> ชุมสาย ORANGE โทรฟรี 05:00 - 16:59 น. นอกเวลาคิด 2.0 บาท / นาที ( สูตราคำนวณที่ 8 )
   • THAI-CATWAY.1 -> ชุมสาย On Connect / BANGKOK ในประเทศคิดค่าบริการ 2 บาท / นาที  • เข้า Menu : ระบบ -> Data Commnunication เพื่อตรวจสอบ Access Code ( ตามคู่มือ หน้า 22 )

   กรณีเป็นตู้สาขาขนาดใหญ่ มีการส่ง Access Code ออกมาที่ SMDR หลายชุด เช่น กำหนด 8??? เป็นเบอร์ขึ้นต้น หมายความว่า Dial Number ที่ขึ้นต้นด้วย 8 จะไม่สนใจ Number ลำดับที่ 1, 2, 3 และ 4 โดยจะเริ่มสนใจในลำดับที่ 5 เช่น Access Code ที่ขึ้นต้นด้วย 8100, 8101, 8102 ซึ่งมีความหมายแตกต่างกัน แล้วตามด้วย Dial Number ปกติ หรือกรณี ตู้-ซ้อน-ตู้ หรือตัด 9 - 2 ครั้ง ต้องกำหนดที่ Serial Communication โดยกำหนด 9 เป็นเบอร์ขึ้นต้น ดังรูป   Access Code เช่น ตัด 9 หมายถึงการโทรออก ตู้-ซ้อน-ตู้ หรือตัด 9 - 2 ครั้ง ( หรือบางตู้ส่ง 9 ออกมาด้วย )
   Private Code เช่น ตัด 8??? หมายถึงการตัด 8 เพื่อโทรออกเรื่องส่วนตัว และตามด้วย code อะไรก็ได้อีก 3 ตัว
   Business Code เช่น ตัด 7??? หมายถึงการตัด 7 เพื่อโทรออกเรื่องงานภายในบริษัท และตามด้วย code อะไรก็ได้อีก 3 ตัว

   หมายเหตุ : การกำหนด Port Net.Buffer หมายถึงการกำหนดให้ Billing ทำหน้าที่เป็น Buffer แล้วส่ง SMDR ให้ Billing ตัวอื่น โดย Billing ตัวอื่น ที่จะรับ SMDR ต้อง Connect ผ่าน TCP/IP โดยอ้างถึง IP Address ของเครื่อง Computer ที่ทำหน้าที่เป็น Buffer ตามด้วย IP Port ที่เรากำหนดไว้ ...ที่ Port Net.Buffer รวมทั้งยังสามารถกำหนดให้ Online ตลอดเวลา หรือจะกำหนดช่วงเวลาก็ได้ ( โดยกำหนดไว้ที่ Config ของ Billing ตัวอื่น ที่จะรับ SMDR ) ช่วงที่ ไม่มีการ Connect โปรแกรม Billing ที่ทำหน้าที่เป็น Buffer ก็จะ Save ข้อมูล Text File เก็บไว้ใน HardDisk เพื่อรอการ Connect พร้อมกับสำรองข้อมูล Text File ไว้อีกชุด แต่จะไม่เตรียมข้อมูล ...สำหรับการทำ Report

   Computer ที่ต่อกับตู้สาขาโทรศัพท์ เช่น มี IP เป็น 192.168.0.8 อาจจะต่อกับ PABX ผ่าน RS-232 ( Com 1-8 ) หรือผ่าน IP ก็ได้ แล้วเปิด Port : 9001 เพื่อทำหน้าที่เป็น Buffer โดยลงโปรแกรม รุ่น Net.Buffer ดังนั้น Computer เครื่องที่ 2 สำหรับทำ Report โดยลงโปรแกรม รุ่น SETUP ปกติ หรือ รุ่น Full ODBC เพื่อติดต่อกับ DataBase Server ...อื่น ๆ ถ้าต้องการรับ SMDR จากเครื่องแรก ต้อง connect แบบ FILE โดยอ้างไปที่ IP : 192.168.0.8 และ Port 9001 หรือ 192.168.0.8:9001 7. เข้า Menu : แก้ไข -> อ่านข้อมูลของตู้สาขาโทรศัพท์ แล้วกำหนดวันเวลาที่ต้องการ Upgrade Report เก่าทั้งหมด

  โปรแกรมจะไปอ่าน Text File จากข้อ 5 ตามวันเวลาที่กำหนด
                    หมายเหตุ : หากมีปัญหา แสดงว่ายังไม่เข้าใจ Configuration หรือมีปัญหา File Management ของ Systems

                                     ไม่จำเป็นต้องโทรมาเพื่อถามวิธีแก้ปํญหา เพราะพวกเรา ...ไม่เห็น Config ทั้งหมด

                                     รวมทั้งงานของพวกเราเป็นเฉพาะ การค้าส่ง ไม่ได้ให้บริการกับลูกค้าโดยตรง

                                     ดังนั้นขอให้ Zip มาทั้ง Folder ทั้งเก่า และใหม่ พร้อมแจ้ง Serial ID และ ปัญหา ตามความเข้าใจ

                                     รวมถึง Requirement มาที่ E-Mail : roongroj @ naturalsoft.com
                                     ขอบคุณครับLast update : January 08, 2020 08:00 ( Thailand )


Java and all Java-based are trademarks of Oracle Corporation.

Apple, Mac, iMac, iPhone, iPod and iPad are trademarks of Apple, Inc.

Windows, .NET or all Microsoft-based are trademarks of Microsoft Corporation.Natural Technology

Copyright @ 1990 - 2023   Mr. Roongroj Rojanapo ( )

18/81 หมู่ 9 หมู่บ้านบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110E-mail : roongroj @ naturalsoft.com   ( NaturalSoft @ Facebook & Line )

Mobile : 061 914-4199