Social Education, Business & Jobs สำหรับงานด้าน BILLING, HRMs, ERP, CRM & MRP ประมวลผลในลักษณะ Dynamic Distributed & Co-operative Computing ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Home Page Natural Account Natural Business Natural E-Account Natural E-Business Natural E-Commerce Natural Service Natural Download ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง # ซื่อสัตย์ รอบรู้ และ สมดุล
Facebook : roongroj @ natural.co.th

Cybersecurity
• Home
• Network Log
- Natural Logger
• Cross Platform
- JiniSoft Logger


Telephone Billing
• Telephone
- Natural Billing
- Natural E-Billing
- Natural X-Billing
• Cross Platform
- JiniSoft Billing
- JiniSoft E-Billing
- JiniSoft X-Billing
• Universal Windows
- Universal Billing
- Universal E-Billing
- Universal X-Billing
• Consulting on Facebook
• Download E-Book & Software


Enterprise Resource Planning
• Business Planning
- Natural Account
- Natural Business
- Natural Commerce
• Business Enterprise
- Natural E-Account
- Natural E-Business
- Natural E-Commerce
• Business Exclusives
- Natural X-Account
- Natural X-Business
- Natural X-Commerce


Tool Tip
• โครงสร้างโปรแกรม Natural
- โครงสร้าง File ของโปรแกรม
- Protocol ในการติดต่อกับ PABX
• อัตราค่าบริการ
- โครงสร้าง และ การแก้ไข RATE
   > รหัสพื้นที่ ( Location )
   > ผู้ให้บริการ ( Operator )
   > เบอร์ขึ้นต้น ( Access Code )
   > เบอร์ปลายทาง ( Dial Number )
   > อัตราค่าบริการ ( Rate Charge )
- สายนอกเป็น Mobile Phone
- อัตราค่าบริการของ Tie Line
• การกำหนด Configuration
- กฏการ Upgrade ตั้งแต่ รุ่น 9.7
- กฏการ Upgrade ตั้งแต่ รุ่น 9.8
- การติดตั้งโปรแกรม สำหรับ Cisco


E-Business Solutions
• Introduction
• ERP / E-Resource
Enterprise Resource Planning
- Financial
- Front Office
- Manufacturing
- Human Resource
- Accounting Format
- Relation Diagram
- Transaction Diagram
- Customer Relation Management
• EBP / E-Business
Enterprise Business Planning
• ECP / E-Commerce
Enterprise Commerce Planning
• EIP / E-Intellignece
Enterprise Intelligence Planning
• High-Speed Cluster OODB


  Next Step by
Flutter & Dart


Natural Network Logger 2022


        Upgrade Rate & Software ฟรี ...ตลอดชีพ ( อย่างน้อย 10 ปี ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ ผ่าน Microsoft Store )

        เพิ่ม License ในระยะเวลา 1 ปี จ่ายเฉพาะส่วนต่าง หากเกิน 1 ปี หลักค่าเสื่อมปีแรก 40% ปีต่อไป ...ปีละ 20%        จุดเด่นของ JiniSoft / Natural Billing ตลอดเกือบ 30 ปี ไม่ใช่ Billing แต่เป็น Big Data Analysis ในการวิเคราะห์ และ แสดงปัญหาต่าง ๆ ของ PABX ( ทำให้ผู้จำหน่าย PABX ไม่อยากติดตั้ง Telephone Billing ของเรา เพราะทำให้ส่งงานยาก เห็นปัญหาความไม่สมบูรณ์ของระบบ สามารถกำหนด Condition ของ Query ในการ Zoom Record แล้วแสดงรายงานออกมาได้ทันที )

        พวกเรานำ New Technology ของ C# .NET 6 และ C++ UWP มาปรับปรุง Telephone Billing ขึ้น Microsoft Store เพื่อง่ายต่อการติดตั้ง รวมถึง App Store อื่น ๆ ในแต่ละ Platform ซึ่งเดิมพัฒนาด้วย C++ MFC จึงมาต่อยอด สู่ Cybersecurity ในการพัฒนา Centralized Logger, Analysis & Monitoring เพื่อการวางรากฐาน สู่ Social Business ในการพัฒนาลำดับต่อไป

        จุดเด่น พวกเราออกแบบตามปรัชญา Object Oriented Analysis and Design และ พัฒนาตามปรัชญา Object Oriented Programming อย่างแท้จริง พร้อมระบบซ่อมแซมตนเอง ทำให้ Software ของพวกเรา ในช่วงที่ผ่านมา ทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน 7 คืน ยาวนานได้ 10 - 20 ปี พร้อมพวกเราออกแบบ Hi-Speed OODB หรือ Object Oriented DataBase ใน LINQ Style แบบ Machine Code จึงทำงานเร็วกว่า Interpreters ของ SQL Command มากกว่า 1,000 เท่า และ Security ในการปกป้องข้อมูล แยกตรวจสอบ ในแต่ละ Field หรือ ในแต่ละ Record อย่างเรียบง่าย ตาม Human Relation ของแต่ละองค์กร ( ในขณะ RDBMS หรือ SQL / NoSQL ไม่มี )

        ด้วยความเป็น Object-Oriented DataBase โดยในแต่ละ Field ในแต่ละ Record จะเป็น Dynamic Object Chains มีความยืดหยุ่นอิสระทาง Object ตามปรัชญา Natural Technology ทำให้แต่ละ Field แต่ละ Object มีขนาดไม่แน่นอน ยากต่อการคาดเดา พร้อมทั้ง Swapping Record ระหว่าง Memory กับ Storage หรือ Network ในกรณี Distributed Computing ในรูปแบบ Physical Binary นอกจากใช้ Memory น้อย Perfomance สูง ทำงานใน Small Device อย่างมีประสิทธิภาพ ยังทำให้ระบบมี Security สูงมาก ๆ ( สามารถเข้ารหัสแยกแต่ละ Record ตาม Owner ผู้สร้าง โดยถูกควบคุมด้วย Transaction Flow ในขณะ Blockchain หรือ Relational DataBase Management System แต่ละ Record เป็นแค่ Static Data Structure แบบโบราณ มีขนาดตายตัว )

Standard Edition


        RADIUS Server พร้อม Billing, Logger & Membership Systems

        พวกเราพัฒนา RADIUS Server ทำงานร่วมกับ WiFi Rounter ผ่าน RADIUS Protocol พร้อม Billing ในการคำนวณต้นทุนหรือค่าบริการการใช้งาน Internet ในแต่ละเส้นทาง เช่น ภายในประเทศ หรือ ออกต่างประเทศ และ Logger ในการเก็บประวัติ Users ที่มาใช้บริการ ประมาณ 100 เท่า ของ จำนวน Device หรือ จำนวน Account ที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ 2560 รวมถึง Membership Systems ระบบการลงทะเบียนสมาชิก พร้อมงานบริการ สำหรับ Customer Resource Management หรือ Customer Data Platform ผ่านทั้ง Dynamic Web และ Flutter Mobile App เหมาะสำหรับ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร อพาร์ตเมนต์ โรงแรม ฯ

        พวกเราจะพัฒนา Point of Sales รวมถึงปรับปรุงระบบ Booking สำหรับ Hotel และ งานด้านการคิดค่าบริการ สำหรับ Apartment ตามมาตรฐาน Odoo ERP มาทำงานร่วมกับ Natural Logger ให้ประสานเป็นเนื้อเดียวกัน ( รวมถึงจะพัฒนา สู่ Distributed Computing หรือ Peer to peer พร้อม Social Delivery โดยไม่มีการหักคิดค่าบริการ ซึ่งแต่ละ POS จะกลายเป็น Decentralized Server รองรับ Consumer Service ต่าง ๆ ผ่าน Flutter Mobile App บนมือถือของลูกค้าผู้มาใช้บริการ และ เชื่อม Membership Systems ของทุกองค์กร กับ Social Business ด้วย Web 3.0 บน Dynamic Object Chains พร้อมรองรับ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 อันจะทำให้ Users มี ความคล่องตัว ปลอดภัยสูง ลดการลงทะเบียน และ ตรวจสอบประวัติตนเอง รวมถึง อนุมัติ หรือ ระงับ การเปิดเผยข้อมูลบางส่วน ในการทำธุรกรรมที่จำเป็นได้ )

        พวกเราเน้นพัฒนาให้ Application ทำงานใน Sandbox ไม่ว่าจะบน Linux, MacOS หรือ Windows 10 ขึ้นไป เพื่อให้ข้อมูลปลอดภัยจาก Virus, Spyware, Malware, Ransomware หรือ Hacking ได้ 100% แม้แต่ Administrator ก็ไม่มีสิทธิ์ ในการเข้าถึงข้อมูล ( แต่ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการติดตั้งใช้งานของแต่ละ Users หาก Server Application พัฒนาด้วย Visual C++ ทำงานใน Sandbox และ Client Desktop พัฒนาด้วย Visual C# ทำงานนอก Sandbox เพื่อง่ายต่อการ Import / Export พร้อมรองรับ Digital Transformation จะถือว่าสมบูรณ์ที่สุด )


Standard Edition

Develop by  Microsoft Visual C# 2022

Run On Microsoft Windows 10, 11 & Server 2019, 2022


ค่าบริการ เฉพาะ Remote Maintenance จาก Developer ผ่าน Any Desk ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ( ในเวลาราชการ )

Account ( Device ) รหัสสินค้า
ค่าลิขสิทธิ์

Desktop App

ค่าเช่ารายปี
ค่าบริการ

Maintenance / Year

125 111001 20,000 5,000 20,000
250 111002 40,000 10,000 40,000
375 111003 60,000 15,000 60,000
500 111004 80,000 20,000 80,000

1,000 111010 120,000 30,000 120,000
2,000 111020 240,000 60,000 240,000
3,000 111030 360,000 90,000 360,000
4,000 111040 480,000 120,000 480,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,000 Account ( Device )


*** ค่าบริการ 20,000 บาท สำหรับ On Site ติดตั้ง พร้อม Training แนะนำการใช้งาน ( ติดตั้งเองง่าย ๆ มี YouTube แนะนำ )

Desktop Application ( WinForms ทำงานบน Windows 10, 11 & Server 2019, 2022 )

 • ราคานี้ ไม่ ...รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • OODB รุ่น 2.10 : Object-Oriented DataBase

  ทำงานรวดเร็วกว่า MySQL มากกว่า 1,000 เท่า

 • เพิ่ม Schedule Export เพื่อ Send E-Mail ได้ทั้งแบบ ทำทันที และ อัตโนมัติ

  หรือ Save File เป็น PDF, RTF, HTML, Excel, Text File & Document ต่าง ๆ

  เน้น Pivot Grid สามารถ Import / Export ร่วมกับ Microsoft Office ผ่าน OpenXML

 • เพิ่ม 3D Business Intelligence ในลักษณะของ Data Charts และ Data Visualization

  เพิ่ม Compare Reports ระหว่าง เดือน, ไตรมาศ & สรุปยอดประจำปี ตามมิติแห่งกาลเวลา

  ด้วย Dynamic Query ปรับเปลี่ยน Condition หรือ Zoom Record แล้วกลับมาแสดงผลทันที

 • พัฒนา Dynamic Graphical User Interface ด้วย Visual C# ร่วมกับ WinForms .NET 6 AOT Native

  รองรับ Drap and Drop พร้อม Security ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลทุกรูปแบบ ผ่าน Human Relation

  Computer ขั้นต่ำ CPU 1 GMz RAM 4 GB สำหรับ Windows 10, 11 หรือ Windows Server 2019, 2022Professional Edition


        Firewall Logger, Analysis & Monitoring ร่วมกับ Login Logger

        นอกจาก Log ของ RADIUS Server หรือ Network Login History ที่เราจะได้รับรู้การยืนยันตัวตนของ Users ในระบบเครือข่ายแล้ว Firewall Log จะทำให้เรารู้ถึง IP ต้นทาง URL หรือ IP ปลายทาง รวมถึง Protocol หรือ Bandwidth ที่ใช้ ของแต่ละ Device ซึ่งอ้างอิงกับ MAC Address โดยความละเอียดของข้อมูล ขึ้นอยู่กับความสามารถของ Firwall ยิ่งมีข้อมูลมากเท่าไร เรายิ่งวิเคราะห์ระบบให้มี Security มากขึ้นเท่านั้น เหมาะสำหรับ Office ในการตรวจสอบวิเคราะห์ Security เบื้องต้น ( แต่ทำให้ Log ของ Firwall อาจมีปริมาณ มากกว่า RADIUS 10 - 100 เท่า )

        พวกเรามี ปรัชญา หรือ เชื่อว่า หากเราสามารถควบคุม Infrastructures ได้ตั้งแต่ Bit Level จนถึง Dynamic Object Chains เราจึงจะสามารถสร้าง Object ควบคุมทุกสิ่งในตัวมันเองได้ ยิ่งหากแต่ละ Object มีความเป็น Natural Technology อย่างแท้จริง ทุกสิ่งก็จะตรวจสอบและปกป้องตนเองให้มี Security อย่างสมบูรณ์ได้ แบบ Automatics ไร้การควบคุมจากภายนอก

        ด้วยเหตุนี้ เราไม่ใช่แค่ต้องการสร้าง Log Management แต่เราต้องการวิเคราะห์ Open Source ของ Firewall ต่าง ๆ และ อยากจะพัฒนา Firewall ที่มีความชาญฉลาดของเราเองในสักวัน แต่อย่างน้อย ๆ จะทำให้เราสามารถสร้างเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลการจราจรในเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ( Firwall ฉลาด ๆ ประสิทธิภาพสูง ๆ ราคาแพงในระดับแสนระดับล้าน )        พวกเราตั้งใจจะพัฒนา Application ทั้งหมด ขึ้น App Store ในแต่ละ Platform ให้ได้มากที่สุด เพื่อสามารถ Upgrade ข้อมูลและความฉลาดในการประมวลผล เพื่อมี Security สูงสุด อย่างทันท่วงที ( ส่วน Dynamic Web ในการเรียกใช้งาน เพื่อ Monitoring ได้อย่างสะดวก เราจำเป็นต้องพัฒนาในแนวทาง Web Server built-in Application ตามวิถีทางของเราตลอดเวลา +20 ปี เพื่อง่ายต่อการ Upgrade และ Maintenance โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้าน Network หรือ ไม่จำเป็นต้องเป็น Administrator )


Professional Edition

Develop by  Microsoft Visual C# 2022

Run On Microsoft Windows 10, 11 & Server 2019, 2022


ค่าบริการ เฉพาะ Remote Maintenance จาก Developer ผ่าน Any Desk ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ( ในเวลาราชการ )

Account ( Device ) รหัสสินค้า
ค่าลิขสิทธิ์

Desktop App

ค่าเช่ารายปี
ค่าบริการ

Maintenance / Year

125 121001 40,000 10,000 40,000
250 121002 80,000 20,000 80,000
375 121003 120,000 30,000 120,000
500 121004 160,000 40,000 160,000

1,000 121010 240,000 60,000 240,000
2,000 121020 480,000 120,000 480,000
3,000 121030 720,000 180,000 720,000
4,000 121040 960,000 240,000 960,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,000 Account ( Device )


*** ค่าบริการ 25,000 บาท สำหรับ On Site ติดตั้ง พร้อม Training แนะนำการใช้งาน ( ติดตั้งเองง่าย ๆ มี YouTube แนะนำ )

Enterprise Edition


        Centralized Log Management by Parallel Computing

        เน้นรองรับ Traffic ตั้งแต่ +100,000 Events per second พร้อมรวบรวม Log จาก Server Application ต่าง ๆ

        อันเป็นการรวบรวม Log จาก Device หรือ Server Application ต่าง ๆ เพื่อนำมา Analysis และ Monitoring ด้วย Log Data Mining, Machine Learning และ Data Visualization แล้ว ตรวจสอบ วิเคราะห์ แจ้งเตือน ปัญหา Security ต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที ( พร้อม Free Customization ตลอดอายุการใช้งาน ในกรณีลูกค้าส่วนใหญ่ได้ประโยชน์ )

        โดยกำหนด License ตามจำนวน Account หรือ Device รวมถึง Private Membership Systems สำหรับ Private Network ( พร้อมรองรับจำนวน Account หรือ Device สำหรับ Public Network รวมถึง Public Membership Systems พร้อมกัน >> มากกว่า 100 เท่า ของ Private Network )        เดิม Natural Billing รองรับได้ 1,000 Transaction per second หากตัด AI หรือ วิเคราะห์ Line Revert เทียม จะได้ 20,000 Transaction per second ( แต่หากตัด RATE ออก เน้นแค่รองรับ Event อย่างเดียว จะได้ 100,000 Events per second โดยทำงานบน CPU แค่ Core เดียว >> บน Pentium 4 ธรรมดา จากการทดสอบอย่างเป็นทางการเมื่อ 2545 ณ.องค์กรโทรศัพท์แห่งประเทศไทย )


Enterprise Edition

Develop by  Microsoft Visual C++ 2022

Run On Microsoft Windows 10, 11 & Server 2019, 2022


ค่าบริการ เฉพาะ Remote Maintenance จาก Developer ผ่าน Any Desk ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ( ในเวลาราชการ )


Account ( Device )

Public = Private x 100

รหัสสินค้า
ค่าลิขสิทธิ์

Client / Server

ค่าเช่ารายปี
ค่าบริการ

Maintenance / Year

125 141001 80,000 20,000 80,000
250 141002 160,000 40,000 160,000
375 141003 240,000 60,000 240,000
500 141004 320,000 80,000 320,000

1,000 141010 500,000 125,000 500,000
2,000 141020 1,000,000 250,000 1,000,000
3,000 141030 1,500,000 375,000 1,500,000
4,000 141040 2,000,000 500,000 2,000,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,000 Account ( Device )


*** ค่าบริการ ...เริ่ม 50,000 บาท สำหรับ On Site ติดตั้ง พร้อม Training แนะนำการใช้งาน ( ติดตั้งเองง่าย ๆ แต่ต้องมีความรู้ด้าน Network และ Log แต่ละตัว )
Exclusive Edition


        Centralized Log Management by Distributed Computing

        เน้นรองรับ Traffic ตั้งแต่ 1 - 100 Million Events per second พร้อมรวบรวม Log จาก Server Application ต่าง ๆ

        อันเป็นการรวบรวม Log จาก Device หรือ Server Application ต่าง ๆ เพื่อนำมา Analysis และ Monitoring ด้วย Log Data Mining, Machine Learning และ Data Visualization มากระจายให้ หลาย ๆ Server หรือ หลาย ๆ Client ช่วยกันประมวลผล ( พร้อม Free Customization ตลอดอายุการใช้งาน ในกรณีลูกค้าส่วนใหญ่ได้ประโยชน์ )

        ตลอดเวลา +20 ปี พวกเราพยายามมุ่งมั่นพัฒนา Object-Oriented DataBase ให้รองรับ Dynamic Object Chains พร้อม Dynamic Distributed & Co-operative Computing หรือ Multiple Parallel Processing เพียงต้องการให้ Computer หลาย ๆ เครื่องมาช่วยกันทำงาน เสมือนเป็น Supper Computer ตามปรัชญา Jini Network Technology ( เราต้องการให้รองรับ Cross-Platform โดยไม่ยึดติดกับ Java Platform ซึ่งง่ายต่อการ Decompiler และ ไม่ต้องการรองรับ Dynamic Computing อันจะนำ Coding ไม่พึงประสงค์เข้ามาในระดับ )        โดยกำหนด License ตามจำนวน Account หรือ Device รวมถึง Private Membership Systems สำหรับ Private Network ( พร้อมรองรับจำนวน Account หรือ Device สำหรับ Public Network รวมถึง Public Membership Systems พร้อมกัน >> มากกว่า 1,000 เท่า ของ Private Network )


Exclusive Edition

Develop by  Microsoft Visual C++ 2022

Run On Microsoft Windows 10, 11 & Server 2019, 2022


ค่าบริการ เฉพาะ Remote Maintenance จาก Developer ผ่าน Any Desk ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ( ในเวลาราชการ )


Account ( Device )

Public = Private x 1,000

รหัสสินค้า
ค่าลิขสิทธิ์

Multiple Server

ค่าเช่ารายปี
ค่าบริการ

Maintenance / Year

1,000 281001 1,000,000 250,000 1,000,000
2,000 281002 2,000,000 500,000 2,000,000
3,000 281003 3,000,000 750,000 3,000,000
4,000 281004 4,000,000 1,000,000 4,000,000

Next Step


เพิ่ม ...ทุก ๆ 1,000 Account ( Device )


*** ค่าบริการ ...เริ่ม 100,000 บาท สำหรับ On Site ติดตั้ง พร้อม Training แนะนำการใช้งาน ( ติดตั้งเองง่าย ๆ แต่ต้องมีความรู้ด้าน Network และ Log แต่ละตัว )
Last update : December 20, 2021 08:00 ( Thailand )


Java and all Java-based are trademarks of Oracle Corporation.

Apple, Mac, iMac, iPhone, iPod and iPad are trademarks of Apple, Inc.

Windows, .NET or all Microsoft-based are trademarks of Microsoft Corporation.Natural Technology

Copyright @ 1990 - 2023   Mr. Roongroj Rojanapo ( )

18/81 หมู่ 9 หมู่บ้านบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110E-mail : roongroj @ naturalsoft.com   ( NaturalSoft @ Facebook & Line )

Mobile : 061 914-4199