Social Education, Business & Jobs สำหรับงานด้าน BILLING, HRMs, ERP, CRM & MRP ประมวลผลในลักษณะ Dynamic Distributed & Co-operative Computing ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Home Page Natural Account Natural Business Natural E-Account Natural E-Business Natural E-Commerce Natural Service Natural Download ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง # ซื่อสัตย์ รอบรู้ และ สมดุล
Facebook : roongroj @ natural.co.th

Cybersecurity
• Home
• Network Log
- Natural Logger
• Cross Platform
- JiniSoft Logger


Telephone Billing
• Telephone
- Special Billing
- Natural Billing
- Natural E-Billing
- Natural X-Billing
• Cross Platform
- JiniSoft Billing
- JiniSoft E-Billing
- JiniSoft X-Billing
• Universal Windows
- Universal Billing
- Universal E-Billing
- Universal X-Billing
• Consulting on Facebook
• Download E-Book & Software
- Natural Billing 10.0 - 960 XP
- Natural Billing 10.0 - 960
- Natural Billing 12.0 - 670
- Natural Billing 14.0 - 670 Cisco
- Natural Billing 16.0 - 270
- Natural Billing 18.0 - 070


Tool Tip
• โครงสร้างโปรแกรม Natural
- โครงสร้าง File ของโปรแกรม
- Protocol ในการติดต่อกับ PABX
• อัตราค่าบริการ
- โครงสร้าง และ การแก้ไข RATE
   > รหัสพื้นที่ ( Location )
   > ผู้ให้บริการ ( Operator )
   > เบอร์ขึ้นต้น ( Access Code )
   > เบอร์ปลายทาง ( Dial Number )
   > อัตราค่าบริการ ( Rate Charge )
- สายนอกเป็น Mobile Phone
- อัตราค่าบริการของ Tie Line
• การกำหนด Configuration
- กฏการ Upgrade ตั้งแต่ รุ่น 9.7
- กฏการ Upgrade ตั้งแต่ รุ่น 9.8
- การติดตั้งโปรแกรม สำหรับ Cisco


E-Business Solutions
• Introduction
• ERP / E-Resource
Enterprise Resource Planning
- Financial
- Front Office
- Manufacturing
- Human Resource
- Accounting Format
- Relation Diagram
- Transaction Diagram
- Customer Relation Management
• EBP / E-Business
Enterprise Business Planning
• ECP / E-Commerce
Enterprise Commerce Planning
• EIP / E-Intellignece
Enterprise Intelligence Planning
• High-Speed Cluster OODB


  Next Step by
Flutter & DartYouTube แนะนำวิธีการติดตั้ง

V 16.0 - 272   ( February 24, 2024 )


Develop by  Microsoft Visual C++ 2022

Run On Windows 7, 10, 11 & Server 2016, 2019SETUP ,  ODBC & PDPA ,  DotNET  รุ่น  32-Bit

SETUP ,  ODBC & PDPA ,  DotNET  รุ่น  64-Bit


กรุณาติดตั้ง Microsoft .NET Framework 4.7.2 และ

Visual C++ Redistributable สำหรับ DotNET 32-Bit

Visual C++ Redistributable สำหรับ DotNET 64-Bit


  ถ้าเป็น Windowns 64 Bit เลือกใช้ Natural E-Billing ได้ทั้ง 32 Bit และ 64 Bit


  สำหรับ รหัส EX0XX ...ตั้งแต่ปี 2021 / 2564

  สำหรับ รหัส BX0XX ...ตั้งแต่ปี 2021 / 2564


คู่มือโปรแกรม  ภาษาไทย,  English,  Outline,  CATALOG

กรณี THAI-TOT.8 = 1.20 บาท / นาที  ,   THAI-TOT.9 = 1.50 บาท / นาที
THAI-TOT.6 = ในพื้นที่ 1.5 บาท /ครั้ง มือถือ ทางไกล 2 นาทีแรก 1 บาท นาทีต่อไป 0.85 บาท / นาที   &
THAI-TMOVE.8 = โทรในเครือข่าย TrueMove 0.45 บาท / นาที โทรในพื้นที่ ต่างจังหวัด Dtac AIS 0.65 บาท / นาที
หมายเหตุ ตรวจสอบ Configuration ได้จาก Excel File : RATE-ACCESS, RATE-CHARGE & RATE-FORMULAสำหรับการใช้งาน ณ. ลาว, เมียนมา และ กัมพูชา ง่าย ๆ ดังนี้

รหัสพื้นที่ เป็น LAOS-A021 สำหรับ Vientiane ส่วน ผู้ให้บริการ & โปรโมชั่น ให้เป็น LAOS-LINE
หรือ MYANMAR-A01 สำหรับ Yangon ส่วน ผู้ให้บริการ & โปรโมชั่น ให้เป็น MYANMAR-LINE  กฏการ Upgrade โปแรแกรม รุ่น 9.8 @ http://www.natural.th/product/upgrade_98.html


Net.BUFFER ใช้กับ RS-232 เพราะอาจมี ปัญหา เรื่อง ความต่างศักย์ทางไฟฟ้า จนทำให้โปรแกรมทำงานไม่เป็นปกติ
ดังนั้น จึงลดการ Save หรือ ลดการติดต่อกับ Hard Disk เท่าที่ ...จำเป็น เพราะ Hard Disk เป็นอุปกรณ์ที่กินไฟมากที่สุดComputer ต่อกับ PABX เช่น มี IP เป็น 192.168.1.8 อาจต่อกับ PABX ผ่าน RS-232 ( Com 1-8 )
หรือผ่าน IP ก็ได้ แล้วเปิด Port : 9001 เพื่อทำหน้าที่เป็น Buffer โดยลงโปรแกรม รุ่น Buffer ดังนั้น Computer
เครื่องหลัก สำหรับการออก Report ต้องลงโปรแกรม รุ่น SETUP หรือ ODBC ในการทำหน้าที่เป็น DataBase Server
โดยรับข้อมูลผ่าน IP หรือ Buffer ต้อง Connect แบบ FILE ต้องอ้าง IP : 192.168.1.8 และ Port 9001 หรือ 192.168.1.8:9001
  High - PERFORMANCE ด้วย Recycle Object

  Natural พัฒนา Recycle Object ด้วย ISO C/C++ ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่า Garbage Collection ของ Java & .NET

  นำมาสู่การพัฒนา OODB Engine 1.10 ด้วย ISO C/C++ ซึ่งถือว่าเป็นการ ปฏิวัติ @ Performace อย่างไม่เคยเป็นมาก่อนถ้าไม่เคยติดตั้งโปรแกรม สามารถเลือกติดตั้งโปรแกรม รุ่น Internet Demonstation ใช้งานได้ 60 วัน< Login : Technical, Password : Technical >< หากต้องการเปลี่ยน Feature & Capability ของ Demonstation กรุณา ...กด Ctrl + D >


กฏการใช้โปรแกรม Demo 60 วัน ( นับจากวันที่ 1 ของเดือน @ ติดตั้ง )

 • โปรแกรมสามารถทำรายงานการใช้โทรศัพท์ได้ ก่อน วันที่ 1 ของเดือน @ ติดตั้ง 30 วัน
 • โปรแกรมสามารถทำรายงานการใช้โทรศัพท์ได้ ตั้งแต่ วันที่ 1 ของเดือน @ ติดตั้ง 60 วัน
 • โปรแกรมมีความสามารถเทียบเท่า Internet Edition 2,048 Extension ปกติ ...ทุกประการ


 • หลังจากนั้น โปรแกรมยังทำงานตามปกติ แต่ ไม่ ...สามารถทำรายงาน เกินกว่า วัน-เวลา ...ที่กำหนดไว้

  จนกว่าจะมีการสั่งซื้อ สามารถขยายไปได้อีก 120 วัน และ/หรือ ขอ License เพื่อใช้งานได้ ...ตลอดไป ( ข้อมูล ...ไม่มี การสูญหาย )วิธีเรียกใช้ Internet Edition

 • ถ้าทำงานบนเครื่องเดียวกัน ให้ใช้ http://localhost ผ่าน Web Browser เช่น Mozilla FireFox, Microsoft Internet Explorer

  โดยไม่ต้องติดตั้ง Web Server ใด ๆ เพิ่มเติม และยังทำงานบน Microsoft Windows 98, ME เหมือนเช่นปกติ

 • ถ้าทำงานบนอยู่คนละเครื่อง ให้อ้างถึง IP ของเครื่องที่โปรแกรม Natural ทำงานอยู่ เช่น http://192.169.10.9
  หรือให้ฝ่าย IT ขององค์กรนั้น ๆ กำหนด IP ของเครื่องไว้ที่ DNS Server ทำให้เวลาเรียกใช้โปรแกรม Natural
  ผ่าน Web Browser ง่ายขึ้น เช่น http://billing.natural.th เป็นต้น

 • หมายเหตุ ควรแยกเครื่องที่รับข้อมูลจาก PABX ออกจากเครื่องที่เป็น Billing Server
  เพราะ Noise ทางไฟฟ้าที่ผ่านสาย RS-232 จะทำให้ Hard Disk ทำงานช้าลง และเสียง่ายขึ้น
  ยกเว้น จะ connect กับ PABX ผ่าน TCP/IP โดยตรงLast update : August 18, 2023 15:09 ( Thailand )


Java and all Java-based are trademarks of Oracle Corporation.

Apple, Mac, iMac, iPhone, iPod and iPad are trademarks of Apple, Inc.

Windows, .NET or all Microsoft-based are trademarks of Microsoft Corporation.Natural Technology

Copyright @ 1990 - 2023   Mr. Roongroj Rojanapo ( )

18/81 หมู่ 9 หมู่บ้านบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110E-mail : roongroj @ naturalsoft.com   ( NaturalSoft @ Facebook & Line )

Mobile : 061 914-4199