Social Education, Business & Jobs สำหรับงานด้าน BILLING, HRMs, ERP, CRM & MRP ประมวลผลในลักษณะ Dynamic Distributed & Co-operative Computing ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Home Page Natural Account Natural Business Natural E-Account Natural E-Business Natural E-Commerce Natural Service Natural Download ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง # ซื่อสัตย์ รอบรู้ และ สมดุล
Facebook : roongroj @ natural.co.th

Cybersecurity
• Home
• Network Log
- Natural Logger
• Cross Platform
- JiniSoft Logger


Telephone Billing
• Telephone
- Natural Billing
- Natural E-Billing
- Natural X-Billing
• Cross Platform
- JiniSoft Billing
- JiniSoft E-Billing
- JiniSoft X-Billing
• Universal Windows
- Universal Billing
- Universal E-Billing
- Universal X-Billing
• Consulting on Facebook
• Download E-Book & Software
- Natural Billing 10.0 - 820 XP
- Natural Billing 10.0 - 820
- Natural E-Billing 12.0 - 520
- Natural X-Billing 14.0 - 520 Cisco
- Natural E-Billing 16.0 - 120


Tool Tip
• โครงสร้างโปรแกรม Natural
- โครงสร้าง File ของโปรแกรม
- Protocol ในการติดต่อกับ PABX
• อัตราค่าบริการ
- โครงสร้าง และ การแก้ไข RATE
   > รหัสพื้นที่ ( Location )
   > ผู้ให้บริการ ( Operator )
   > เบอร์ขึ้นต้น ( Access Code )
   > เบอร์ปลายทาง ( Dial Number )
   > อัตราค่าบริการ ( Rate Charge )
- สายนอกเป็น Mobile Phone
- อัตราค่าบริการของ Tie Line
• การกำหนด Configuration
- กฏการ Upgrade โปรแกรม 9.7
- กฏการ Upgrade โปรแกรม 9.8
- การติดตั้งโปรแกรม สำหรับ Cisco


E-Business Solutions
• Introduction
• ERP / E-Resource
Enterprise Resource Planning
- Financial
- Front Office
- Manufacturing
- Human Resource
- Accounting Format
- Relation Diagram
- Transaction Diagram
- Customer Relation Management
• EBP / E-Business
Enterprise Business Planning
• ECP / E-Commerce
Enterprise Commerce Planning
• EIP / E-Intellignece
Enterprise Intelligence Planning
• High-Speed Cluster OODB


  Next Step by
Flutter & Dart        สำหรับ ...ทั้ง JiniSoft และ Universal Billing, E-Billing & X-Billing

        หลังจากผมเริ่มพัฒนา Universal Billing จริงจังด้วย C# ตั้งแต่เดือน กันยายน - ตุลาคม 2564 โดยมีการนำ Natural Billing, E-Billing & X-Billing รุ่น 10.0, 12.0 & 14.0 มา Re-Engineering ใหม่ กลายมาเป็น รุ่น 15.0, 16.0 & 17.0 แต่หลอมรวมมาใส่ใน รุ่น 16.0 อาจปล่อย รุ่น 18.0 กรณีลูกค้าต้องการให้ Customized เพิ่ม Device Report สำหรับ Cisco หรือ Printer Billing สำหรับ Fujitsu Xerox ฯลฯ พร้อมกับ Compatible กับของเดิมให้มากที่สุด ร่วมกับ New Technology ด้วย Primary Object ของ Object Chains ( แต่เพื่อการทดสอบ จึงจำเป็นต้องกลับมาพัฒนา Universal Billing ด้วย C++ MFC รุ่น 16.0 ทำงานร่วมกับ Primary Object พร้อมกันไปด้วย เห็นชัดว่า ใช้ Memory น้อยลง 4 เท่า Performace เพิ่มมากกว่าเดิม 10 เท่า )

        ทำให้ Application ที่ Natural จะพัฒนาด้วย C# ในลำดับต่อไป ทำงานเร็วกว่า C++ MFC เดิมมาก ๆ แต่ C# ทั้ง .NET & UWP จะสมบูณร์ สามารถปล่อยได้ @ เร็วสุดปลายเดือนพฤศจิกายน หรือ ช้าสุดปลายเดือนธันวาคม 2564 เพราะรายละเอียดการพัฒนา Dynamnic Graphic User Interface ใน New Concept เยอะมาก ผมจึงตัดสินใจปล่อย Universal Billing รุ่น C++ MFC นี้ออกมาก่อนครับ แล้วค่อย ๆ ปรับปรุง ให้ สมบูรณ์ & ครบถ้วน Compatible พร้อมกัน

        เทคนิคนี้ เหมาะสำหรับงานด้าน Big Data Analysis และ Zoom Record หรือ ปรับเปลี่ยน Condition สำหรับ Summary Report ขนาดใหญ่ รวมถึง Redundancy, Real-Time Processing, Load Balancing, High Availability และ Distributed Computing ให้ Server & Client หลาย ๆ เครื่องช่วยประมวลผล หรือ เป็น Backup \ Mirror ระหว่างกัน โดยผมจะนำไปพัฒนา JiniSoft Billing และ Natural Log File สำหรับ ค้นหาช่องโหว่ ของ Network และ เส้นทางการ Hacking ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ 2560 ในลำดับต่อไปครับ )

        ปล. Natural Billing รุ่นเดิม ก็ทำงานเร็วกว่า Telephone Billing อื่น ๆ ซึ่งพัฒนาด้วย FoxPro หรือ SQL Server มากกว่า 1,000 เท่า อยู่แล้ว


V 16.0 - 120   ( July 02, 2022 )


Develop by  Microsoft Visual C++ 2015

Run On Windows 7, 10, 11 & Server 2016, 2019SETUP ,  BUFFER ,  PDPA ,  DotNET  รุ่น  32-Bit

SETUP ,  BUFFER ,  PDPA ,  DotNET  รุ่น  64-Bit


กรุณาติดตั้ง Microsoft .NET Framework 4.8 และ

Visual C++ Redistributable สำหรับ DotNET 32-Bit

Visual C++ Redistributable สำหรับ DotNET 64-Bit


  ถ้าเป็น Windowns 64 Bit เลือกใช้ Natural E-Billing ได้ทั้ง 32 Bit และ 64 Bit


  Upgrade ...ฟรี สำหรับ รหัส EX0XX ...ตั้งแต่ปี 2021

  Upgrade ...ฟรี สำหรับ รหัส BX0XX ...ตั้งแต่ปี 2021

  สังเกตุ LICENSE File คือ C:\Natural\Bin\LICENSE.Register


คู่มือโปรแกรม  ภาษาไทย,  English,  Outline,  CATALOG

กรณี THAI-TOT.8 = 1.20 บาท / นาที  ,   THAI-TOT.9 = 1.50 บาท / นาที
THAI-TOT.6 = ในพื้นที่ 1.5 บาท /ครั้ง มือถือ ทางไกล 2 นาทีแรก 1 บาท นาทีต่อไป 0.85 บาท / นาที   &
THAI-TMOVE.8 = โทรในเครือข่าย TrueMove 0.45 บาท / นาที โทรในพื้นที่ ต่างจังหวัด Dtac AIS 0.65 บาท / นาที
หมายเหตุ ตรวจสอบ Configuration ได้จาก Excel File : RATE-ACCESS, RATE-CHARGE & RATE-FORMULAสำหรับการใช้งาน ณ. ลาว, เมียนมา และ กัมพูชา ง่าย ๆ ดังนี้

รหัสพื้นที่ เป็น LAOS-A021 สำหรับ Vientiane ส่วน ผู้ให้บริการ & โปรโมชั่น ให้เป็น LAOS-LINE
หรือ MYANMAR-A01 สำหรับ Yangon ส่วน ผู้ให้บริการ & โปรโมชั่น ให้เป็น MYANMAR-LINE  กฏการ Upgrade โปแรแกรม รุ่น 9.8 @ http://www.natural.th/product/upgrade_98.html


Net.BUFFER ใช้กับ RS-232 เพราะอาจมี ปัญหา เรื่อง ความต่างศักย์ทางไฟฟ้า จนทำให้โปรแกรมทำงานไม่เป็นปกติ
ดังนั้น จึงลดการ Save หรือ ลดการติดต่อกับ Hard Disk เท่าที่ ...จำเป็น เพราะ Hard Disk เป็นอุปกรณ์ที่กินไฟมากที่สุดComputer ต่อกับ PABX เช่น มี IP เป็น 192.168.1.8 อาจต่อกับ PABX ผ่าน RS-232 ( Com 1-8 )
หรือผ่าน IP ก็ได้ แล้วเปิด Port : 9001 เพื่อทำหน้าที่เป็น Buffer โดยลงโปรแกรม รุ่น Buffer ดังนั้น Computer
เครื่องหลัก สำหรับการออก Report ต้องลงโปรแกรม รุ่น SETUP หรือ ODBC ในการทำหน้าที่เป็น DataBase Server
โดยรับข้อมูลผ่าน IP หรือ Buffer ต้อง Connect แบบ FILE ต้องอ้าง IP : 192.168.1.8 และ Port 9001 หรือ 192.168.1.8:9001
  High - PERFORMANCE ด้วย Recycle Object

  Natural พัฒนา Recycle Object ด้วย ISO C/C++ ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่า Garbage Collection ของ Java & .NET

  นำมาสู่การพัฒนา OODB Engine 1.10 ด้วย ISO C/C++ ซึ่งถือว่าเป็นการ ปฏิวัติ @ Performace อย่างไม่เคยเป็นมาก่อนถ้าไม่เคยติดตั้งโปรแกรม สามารถเลือกติดตั้งโปรแกรม รุ่น Internet Demonstation ใช้งานได้ 60 วัน< Login : Technical, Password : Technical >< หากต้องการเปลี่ยน Feature & Capability ของ Demonstation กรุณา ...กด Ctrl + D >


กฏการใช้โปรแกรม Demo 60 วัน ( นับจากวันที่ 1 ของเดือน @ ติดตั้ง )

 • โปรแกรมสามารถทำรายงานการใช้โทรศัพท์ได้ ก่อน วันที่ 1 ของเดือน @ ติดตั้ง 30 วัน
 • โปรแกรมสามารถทำรายงานการใช้โทรศัพท์ได้ ตั้งแต่ วันที่ 1 ของเดือน @ ติดตั้ง 60 วัน
 • โปรแกรมมีความสามารถเทียบเท่า Internet Edition 2,048 Extension ปกติ ...ทุกประการ


 • หลังจากนั้น โปรแกรมยังทำงานตามปกติ แต่ ไม่ ...สามารถทำรายงาน เกินกว่า วัน-เวลา ...ที่กำหนดไว้

  จนกว่าจะมีการสั่งซื้อ สามารถขยายไปได้อีก 120 วัน และ/หรือ ขอ License เพื่อใช้งานได้ ...ตลอดไป ( ข้อมูล ...ไม่มี การสูญหาย )วิธีเรียกใช้ Internet Edition

 • ถ้าทำงานบนเครื่องเดียวกัน ให้ใช้ http://localhost ผ่าน Web Browser เช่น Mozilla FireFox, Microsoft Internet Explorer

  โดยไม่ต้องติดตั้ง Web Server ใด ๆ เพิ่มเติม และยังทำงานบน Microsoft Windows 98, ME เหมือนเช่นปกติ

 • ถ้าทำงานบนอยู่คนละเครื่อง ให้อ้างถึง IP ของเครื่องที่โปรแกรม Natural ทำงานอยู่ เช่น http://192.169.10.9
  หรือให้ฝ่าย IT ขององค์กรนั้น ๆ กำหนด IP ของเครื่องไว้ที่ DNS Server ทำให้เวลาเรียกใช้โปรแกรม Natural
  ผ่าน Web Browser ง่ายขึ้น เช่น http://billing.natural.th เป็นต้น

 • หมายเหตุ ควรแยกเครื่องที่รับข้อมูลจาก PABX ออกจากเครื่องที่เป็น Billing Server
  เพราะ Noise ทางไฟฟ้าที่ผ่านสาย RS-232 จะทำให้ Hard Disk ทำงานช้าลง และเสียง่ายขึ้น
  ยกเว้น จะ connect กับ PABX ผ่าน TCP/IP โดยตรงLast update : January 08, 2020 08:00 ( Thailand )


Java and all Java-based are trademarks of Oracle Corporation.

Apple, Mac, iMac, iPhone, iPod and iPad are trademarks of Apple, Inc.

Windows, .NET or all Microsoft-based are trademarks of Microsoft Corporation.Natural Technology

Copyright @ 1990 - 2020   Mr. Roongroj Rojanapo ( )

สำนักงาน ณ. บางแสน   89/1 ถนนข้าวหลาม ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130E-mail : roongroj @ naturalsoft.com   ( NaturalSoft @ Facebook & Line )

Mobile : 061 914-4199